Koncert

Marta Korbel – skrzypce solo

15 czerwca 2020

Niedzielny (14 czerwca) koncert skrzypcowy w wykonaniu nakielszczanki Marty Korbel zainaugurował „nowe otwarcie” Centrum po zniesieniu zakazu organizacji publicznych imprez kulturalnych w związku z pandemią koronawirusa. Skrzypaczka zagrała Suitę wiolonczelową nr V, BWV 1011 Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu na skrzypce solo (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I/II, Gigue).

Marta Korbel jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach i tegoroczną dyplomantką klasy skrzypiec historycznych Martyny i Adama Pastuszków. Gra w zespole muzyki dawnej Capella Regia Polona (Warszawa) oraz współpracuje m.in. z {oh} Orkiestrą Historyczną, Capellą Cracoviensis i Wrocławską Orkiestrą Barokową.

Tej pięknej i świetnie wykonanej muzyce przysłuchiwała się, z konieczności, ograniczona liczba osób, ponieważ koncert został przygotowany przez Centrum z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.