Konferencja

Medycyna i religia – konferencja

21 marca 2017

W dniach 20-22 marca 2017 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna i Religia (3)”, zorganizowana przez Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Naukowym Ars Educationis oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Witając gości dyrektor Stanisław Zając przedstawił im pokrótce charakter działalności Centrum dodając, że nad uczestnikami czuwać będzie duch Donnersmarcków.
Program trzydniowej konferencji jest bardzo bogaty i ciekawy, także dla osób spoza środowisk naukowych. Przykładowe tematy prelekcji to: „Zdrowie człowieka w antropologii starożytnego Egiptu i Izraela” – ks. dr hab. Jan Klinkowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu); „Zaklęcia, zamawiania, zażegnywania i odczynianie w lecznictwie ludowym od XIX w. do połowy XX w. na terenie Małopolski” – mgr inż. Witold Marciniak z Instytutu Historii Nauki PAN; „Potencja impotenta – asceza a wymagania zdrowotne bramińskiego życia religijnego” – dr Monika Nowakowska, Uniwersytet Warszawski; „Efekty placebo w koranicznej medycynie na terenie Pustyni Nubijskiej i Bayudy” – dr Lilianna Wdowiak, Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W trzecim dniu konferencji jej uczestnicy zostaną zapoznani z takimi tematami, jak „Transplantacja. Prawo-medycyna-religia” – dr Marek Stych, Akademia Jana Długosza w Częstochowie oraz na zakończenie – „Problem duchowości medycznej. Przyczynek do medycyny alchemicznej” – dr Radosław Łazarz.

Zdjęcia: Magdalena Zaton