Wystawa czasowa 2021

Metamorfozy 2021 – wystawa

Autorzy zdjęć: Krzysztof Miller, Marek Wesołowski

Partner: Stowarzyszenie „Góry Kultury”

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt METAMORFOZY odnosi się do setnej rocznicy II powstania śląskiego, a jego celem jest upamiętnienie tego wydarzenia w sposób nowoczesny i nieszablonowy, poprzez fotografie i kolaże z motywami historycznymi i współczesnymi. Kalendarz, któremu towarzyszy wystawa, jest wypełniony   fotografiami Ślązaków, w tym także dzieci. Postaci są sfotografowane na tle współczesnej architektury całego Śląska, a dodatkowo bohaterowie „kartek z kalendarza”  w jakiś symboliczny sposób, np. poprzez archiwalne fotografie czy mundury, nawiązują do  II Powstania Śląskiego. W ten sposób projekt podejmuje nie tylko próbę ukazania ciągłości i pamięci historycznej oraz dumy Ślązaków ze Śląska i przemian, jakim ulega ciągle nasz Region, ale także pokazuje, że o historii można mówić w sposób nowoczesny, nieszablonowy i atrakcyjny wizualnie.

METAMORFOZY stanowią ósmą już odsłonę projektu polegającego na publikacji kalendarza prezentującego wartości związane z regionem Górnego Śląska.

Fot. Marek Wesołowski