Spotkania

Minority Report – Tatarzy

1 marca 2018

Przy wyjątkowo licznej frekwencji (ponad 70 osób!) 28 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Minority Report”, organizowane we współpracy z Klubem „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”. Gościem spotkania był pan Musa Czachorowski, rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, dziennikarz oraz poeta. Prywatnie bardzo uroczy, na spotkaniu chętnie operujący humorem i anegdotą. Zanim pan Czachorowski zabrał głos, odpowiadając na pytania prowadzącego spotkanie Kamila Łysika, gospodarz „Minority Report” przypomniał wspaniałe tradycje wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Sporą część wieczoru zdominowała historia: przyczyny osiedlania się Tatarów na ziemach polskich, ich asymilacja, pozycja, prawa, udział w życiu Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w okresie II RP, militaria, konflikt z Turkami. Przy omawianiu współczesności tematami wiodącymi była wielkość mniejszości tatarskiej, jej obecne skupiska, kwestie religijne (małżeństwa).

Przegląd portretów osób z domieszką krwi tatarskiej pozwolił zobaczyć, jak wielu z nich (Stanisław Kierbedź, Jan Lechoń, Henryk Sienkiewicz, Emir Buczacki, Magdalena Abakanowicz, Jerzy Edigey, Ewa Minge) to postacie bardzo zasłużone dla naszego kraju bądź znane. Gość ujawnił także, iż w języku polskim funkcjonuje kilka słów pochodzenia tatarskiego, np. „ułan” – od nazwiska Aleksandra Ułana, rotmistrza i pułkownika oddziałów tatarskich w służbie saskiej. Uczestnicy spotkania obejrzeli również dokumentalny film o Tatarach. Wieczór zakończył się degustacją tatarskiego poczęstunku przygotowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: słodkich wypieków (bułeczki drożdżowe, kruche ciasteczka z dżemem, półfrancuskie z jabłkiem, paszteciki z mięsem oraz dodatkowo barszcz czerwony jako specjalność ZSGH. Wszystko bardzo smaczne!

Fot. Magdalena Zaton