O CENTRUM

O NAS

NASZ ZESPÓŁ

RADA PROGRAMOWA

O NAS

Centrum Kultry Ślaskiej w Nakle Śląskim
Instytucja kultury Powiatu Tarnogórskiego.

Ideą powołania Centrum Kultury Śląskiej było stworzenie miejsca integrującego społeczność Regionu oraz promowanie jego tradycji, historii i wszelkiego rodzaju przejawów działalności artystycznej i naukowej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Formalnie Centrum zostało utworzone 27 kwietnia 2012 r., tj. w dniu podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o powołaniu instytucji kultury pod tą właśnie nazwą. Praktycznie działamy od 01 stycznia 2013 r., ale w rzeczywistości życie kulturalne naszego Centrum rozpoczęło się 1 marca 2013 r., czyli od chwili, kiedy wypełnił się skład osobowy Instytucji.

Jako miejsce krzyżowania się i wzajemnego przenikania różnych wpływów, Śląsk jest przestrzenią wyróżniającą się swą wielokulturowością, którą chcemy wydobywać i pielęgnować. Chcemy, żeby „śląskie dawało do myślenia”. Naszym pragnieniem jest połączenie tradycji kulturalnej i intelektualnej Śląska z nowoczesnym spojrzeniem na sztukę i rolę kultury w dniu dzisiejszym. Dlatego też Centrum Kultury Śląskiej stoi otworem także dla środowiska młodych twórców.

Nasza oferta i zakres działalności są zakrojone na szeroką skalę i obejmują między innymi wystawy stałe i tymczasowe, wernisaże, warsztaty edukacyjne, prelekcje multimedialne, sesje śląskoznawcze z udziałem przedstawicieli świata nauki i środowisk artystycznych, wykłady, spotkania z wybitnymi osobowościami, koncerty, działalność wydawniczą i naukową, imprezy rekreacyjno-edukacyjne oraz konferencje. Budynek Centrum jest do tych zadań przygotowany, albowiem dysponujemy odpowiednim zapleczem w postaci znakomicie zabezpieczonych sal wystawowych i konferencyjnych. Centrum Kultury Śląskiej to idealne połączenie przeszłości z nowoczesnością i funkcjonalnością.

NASZ ZESPÓŁ

Stanisław Zając

dyrektor

Rocznik 1969. Humanista z wyboru i z wykształcenia. W Centrum Kultury Śląskiej pracuje od początku jego istnienia. Do pracy dojeżdża rowerem, którym podróżuje także po Europie. Ceni prostotę, uczciwość i ludzi. W pracy akademickiej koncentrował się na literaturze emigracyjnej.

  32 441 60 28 (seketariat)                          s.zajac.cekus@gmail.com

Arkadiusz Kuzio-Podrucki

kierownik Działu Programowego; sprawy programowe, edukacja historyczna

Rocznik 1968. Historyk badający przeszłość śląskich książąt, hrabiów i baronów. Z tej przyczyny bywał w niejednym zamku, pałacu czy dworku. Fakt, że Centrum ma siedzibę w dawnym pałacu hrabiów Henckel von Donnersmarck, powoduje, że łączy przyjemne, czyli swoją pasję, z pożytecznym, czyli pracą.

  32 441 60 28 w.103                                    a.kuziopodrucki.cekus@gmail.com

Barbara Banasz

księgowa

Księgowa z powołania, siatkarka z pasji. Z Nakłem Śląskim związana od 1995 r. Lubi podróże, sport i muzykę lat 80.

  32 441 60 28 w.103                                    b.banasz.cekus@gmail.com

Katarzyna Moron

organizacja imprez oraz pracy Centrum, sprawy kadrowe

W Centrum Kultury Śląskiej realizuje swoje powołanie, pasje i skłonności menadżerskie od listopada 2013 r. Z wykształcenia organizator produkcji telewizyjno-filmowej, łączący w swoim życiu zawodowym zamiłowanie do sztuki z żyłką handlową. W swojej pracy stawia na człowieka i na zespół, z którym współpracuje. W życiu przede wszystkim mama, ale i podróżniczka , poszukująca boskich dróg i ludzkich serc, ciągle ciekawa świata, pełna pokory i dystansu.

  32 441 60 28                                                k.moron.cekus@gmail.com

Renata Głuszek

sprawy programowe, promocja

Z wykształcenia politolog. W Centrum Kultury Śląskiej prawie od początku, tj. od lutego 2013 r. Praca w Cekusiu bardzo odpowiada jej predyspozycjom – jako klasyczny Wodnik jest bowiem kreatywna, a jej sprawne pióro (wyćwiczone w wieloletniej pracy redakcyjnej w branży home entertainment) bardzo przydaje się przy redagowaniu strony internetowej i Facebooka. Poza pracą koncentruje się na tropieniu związków polsko-holenderskich, czemu poświęciła dwie strony internetowe: Polen voor Nederlanders oraz Holandię bez tajemnic.

  32 441 60 28                                                ren.gluszek.cekus@gmail.com

Janusz Szwajnoch

sprawy programowe, promocja, oprawa techniczna imprez, oprowadzanie gości

Z wykształcenia historyk, od urodzenia humanista, pragnący jak na razie bez skutku zgłębić tajemnice ludzkiego istnienia, człowiek o szerokich horyzontach. Elastyczny umysł, nie myślący dogmatycznie, otwarty i towarzyski.

  32 441 60 28 w.103                                        j.szwajnoch.cekus@gmail.com

Robert Piontek

nadzór administracyjny i techniczny nad pałacem i jego przyległościami, oprawa techniczna imprez

Pracę w Centrum rozpoczął z początkiem 2014 roku, jako student Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na wydziale Wychowania Fizycznego. Kierunek studiów jest związany z jego pasją, która wiąże się z szeroko pojętym zagadnieniem kultury fizycznej. Mimo to szybko zaaklimatyzował się wśród grupy humanistów i znalazł swoje miejsce jako osoba odpowiadająca za techniczną i administracyjną stroną funkcjonowania Centrum.

  32 441 60 28 w.103                                        r.piontek.cekus@gmail.com

Aleksandra Głaz

asystentka dyrektora

W Centrum od lutego 2021 r. Dba o dobrą organizację pracy biura i wspomaga zespół w organizacji imprez. Energię i inspirację do działania czerpie od swoich najbliższych, w szczególności od dwóch dorastających synów.  Lubi wyzwania, dzięki którym może zdobywać nowe umiejętności. W wolnym czasie ćwiczy jogę i uczy się gry na ukulele.

  32 441 60 28                                                     a.glaz.cekus@gmail.com

Barbara Bereska

utrzymanie porządku w pałacu, obsługa imprez

Z wykształcenia handlowiec. Rdzenna Ślązaczka, mieszkanka Nakła Śląskiego. Losy jej przodków związane są z rodem Henckel von Donnersmarck. Dlatego też bardzo dba o pałac należący niegdyś do tego rodu, w którym obecnie mieści się siedziba Centrum Kultury Śląskiej. Do jej zainteresowań, prócz kultury śląskiej należy folklor kaukaski, a zwłaszcza taniec lezginka.

  32 441 60 28

Andrzej Widera

pracownik gospodarczy

W Centrum od 2017 r. pełniąc rolę pałacowej „złotej rączki”. Potrafi zrobić prawie wszystko (to „prawie” jest oznaką skromności). Interesuje się przyrodą, lubi zbierać grzyby i jagody, zna się także na drzewach. Jego specjalność stanowi korowanie drzew. Ale jak każdy prawdziwy mężczyzna interesuje się sportem.

Piotr Susek

pracownik gospodarczy

W Centrum od marca 2019 r. Jest rodowitym nakielszczaninem. Lubi jazdę na rowerze, interesuje się sportem oraz muzyką rockową.

RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa Centrum Kultury Śląskiej działa na podstawie Regulaminu opracowanego na podstawie § 8 oraz § 13 Statutu Centrum. Jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum, a jej kadencja trwa 4 lata. Na mocy uchwały nr 283/1236/2018 r. Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do Rady Programowej II kadencji (lata 2018-2022) zostali powołani: prof. Jan Szmatloch (dotychczasowy przewodniczący), dr hab. Zbigniew Furgaliński, dr Mateusz Lewandowski, Eugeniusz Orłowski, Jacek Grysko.

Stoją od lewej: Eugeniusz Orłowski, dyr. Stanisław Zając, prof. Jan Szmatloch (przewodniczący), Jacek Grysko, dr hab. Zbigniew Furgaliński, dr Mateusz Lewandowski

BIOGRAMY

Prof. Jan Szmatloch

Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię Druku Wklęsłego w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową (akwaforta), rysunek. 

W latach 1975–2016 uczestniczył w 220 wystawach środowiskowych i krajowych oraz w ponad 85 wystawach grafiki polskiej na całym świecie. Uczestniczył również w międzynarodowych biennale i triennale grafiki, m.in. w Krakowie, Londynie, Toronto, San Francisco, Baden-Baden, Leicester, Chamalières oraz Sarcelles. Jego dzieła to rozbudowane cykle graficzne i rysunkowe („Okna”, „Pejzaże”, „Zwrotnice”, „Skarpy”, „Bez adresu”), w których przedstawia charakterystyczne motywy Górnego Śląska: fragmenty starej architektury miejskiej i przemysłowej, zdegradowany pejzaż itp. Jego sztuka wpisuje się w tradycję werystycznej i zarazem nostalgicznej grafiki środowiska katowickiego, którego jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli.

W I kadencji RP prof. Szmatloch pełnił funkcję przewodniczącego. Powierzone sobie zadanie traktuje z ogromnym osobistym zaangażowaniem i wielką troską o sprawy Centrum. Przejawia się to nie tylko w uczestnictwie w spotkaniach rady, ale także w aktywnym tworzeniu programu instytucji, organizacji kontaktów z artystami plastykami, a także stałym bywaniu na imprezach kulturalnych organizowanych przez Centrum.

dr hab. Zbigniew Furgaliński

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego. Studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując dyplom z grafiki warsztatowej oraz ilustracji książkowej u profesorów Stanisława Kluski i Stanisława Gawrona. Jako zastępca dyrektora administracyjnego ASP w Krakowie bardzo przyczynił się do usamodzielnienia się jej filii katowickiej, pełniąc potem w ASP w Katowicach przez kilka lat funkcję dziekana. Obecnie prowadzi Pracownię Sztuk Wizualnych na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach, pracuje także na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Specjalizuje się w litografii barwnej, malarstwie sztalugowym i architektonicznym. Posiada liczne realizacje z zakresu malarstwa architektonicznego oraz projektowania wnętrz. Jest sprawnym i skutecznym organizatorem licznych przedsięwzięć w macierzystej uczelni oraz poza nią. Dr Furgaliński mieszka w Tworogu i jest bardzo emocjonalnie związany z powiatem tarnogórskim.

dr Mateusz Lewandowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą projektowania usług publicznych i innowacji, modeli biznesowych, zarządzania efektywnością, a także gospodarki obiegu zamkniętego. Dorobek naukowy obejmuje autorstwo dwóch monografii naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 30 prac naukowych, opublikowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA. Pracuje także jako konsultant w projektach wdrożeniowych w sektorze publicznym. Jest członkiem Rad Programowych i Redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych, członkiem The European Academy of Management (EURAM) oraz The International Research Society for Public Management (IRSPM). Jako recenzent współpracuje z takimi czasopismami jak np. European Management Journal, Journal of Organizational Change Management, Sustainability. Od końca 2013 r. dr Lewandowski jest członkiem Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej, aktywnie uczestnicząc w jej posiedzeniach i służąc instytucji fachową wiedzą i poradą w zakresie innowacji na rynku kultury.

Eugeniusz Orłowski

Prezes Zarządu O&S Computer Soft w Radzionkowie, członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej; laureat Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Mecenas i koneser sztuki, a przy tym wielki sympatyk Centrum Kultury Śląskiej, który kilkakrotnie wsparł instytucję finansowo, sponsorując wydanie katalogu „Incidental & Accidental” w 2016 r. oraz organizację wielkiej wystawy „Twórcy Kultury Śląskiej” w 2017 r. Eugeniusz Orłowski zorganizował także w siedzibie O&S wystawę fotogramów „Twórców Kultury Śląskiej”.

Jacek Grysko

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prowadzi działalność w sferze public relations, animacja kultury oraz jako event menadżer. Jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego – największej imprezy muzycznej województwa śląskiego, której celem jest propagowanie arcydzieł muzyki wokalno-instrumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku najwybitniejszego kompozytora polskiego baroku, urodzonego na Śląsku Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Jako właściciel Agencji Kofeina Public Relations zajmuje się budowaniem wizerunku medialnego firm oraz osób medialnych. Kolejne dziedziny działalności Jacka Grysko to organizacja różnego rodzaju imprez (plenerowe, spotkania firmowe, szkolenia, imprezy samorządów terytorialnych) w ramach firmy Superimprez.pl oraz fotografia w ramach firmy Kofeina Fotografia Artystyczna.

Od 2016 r. Jacek Grysko, bardzo aktywnie współpracuje z Centrum – jako sponsor, organizator Festiwalu Gorczyckiego, współorganizator imprez, fotograf, twórca strony internetowej, służąc pomocą w zakresie działalności kulturalnej Centrum, PR oraz organizacji imprez, np. rajdów rowerowych. Będąc mieszkańcem Nakła Śląskiego, jest do dyspozycji Centrum praktycznie w każdej chwili.