O CENTRUM

Strona główna » O Centrum
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Instytucja kultury Powiatu Tarnogórskiego.

Ideą powołania Centrum Kultury Śląskiej było stworzenie miejsca integrującego społeczność Regionu oraz promowanie jego tradycji, historii i wszelkiego rodzaju przejawów działalności artystycznej i naukowej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Formalnie Centrum zostało utworzone 27 kwietnia 2012 r., tj. w dniu podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o powołaniu instytucji kultury pod tą właśnie nazwą. Praktycznie działamy od 01 stycznia 2013 r., ale w rzeczywistości życie kulturalne naszego Centrum rozpoczęło się 1 marca 2013 r., czyli od chwili, kiedy wypełnił się skład osobowy Instytucji.

Jako miejsce krzyżowania się i wzajemnego przenikania różnych wpływów, Śląsk jest przestrzenią wyróżniającą się swą wielokulturowością, którą chcemy wydobywać i pielęgnować. Chcemy, żeby „śląskie dawało do myślenia”. Naszym pragnieniem jest połączenie tradycji kulturalnej i intelektualnej Śląska z nowoczesnym spojrzeniem na sztukę i rolę kultury w dniu dzisiejszym. Dlatego też Centrum Kultury Śląskiej stoi otworem także dla środowiska młodych twórców.

Nasza oferta i zakres działalności są zakrojone na szeroką skalę i obejmują między innymi wystawy stałe i tymczasowe, wernisaże, warsztaty edukacyjne, prelekcje multimedialne, sesje śląskoznawcze z udziałem przedstawicieli świata nauki i środowisk artystycznych, wykłady, spotkania z wybitnymi osobowościami, koncerty, działalność wydawniczą i naukową, imprezy rekreacyjno-edukacyjne oraz konferencje. Budynek Centrum jest do tych zadań przygotowany, albowiem dysponujemy odpowiednim zapleczem w postaci znakomicie zabezpieczonych sal wystawowych i konferencyjnych. Centrum Kultury Śląskiej to idealne połączenie przeszłości z nowoczesnością i funkcjonalnością.

RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa Centrum Kultury Śląskiej działa na podstawie Regulaminu opracowanego na podstawie § 8 oraz § 13 Statutu Centrum. Jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum, a jej kadencja trwa 4 lata. Na mocy uchwały nr 332/1558/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałę nr 252/1210/2022 r. do Rady Programowej III kadencji (lata 2022-2026) zostali powołani: dr Jacek Kurek, dr Marta Czarnecka-Tokarz, Łukasz Szostkiewicz, Aleksander König i Maria Kurtz.

BIOGRAMY

dr Marta Czarnecka-Tokarz – malarka. Mieszka i pracuje w Tarnowskich Górach. Od 2021 r. doktor sztuk plastycznych (Akademia Sztuk Pięknych, Katowice). Stypendystka, laureatka licznych nagród i wyróżnień m.in. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – 9. Edycja Triennale Grafiki Polskiej 2015 r., Nagroda BPSC – Nagroda Prezesa BPSC Ignacego Miedzińskiego za najlepszy dyplom z Malarstwa, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I nagroda Prezydenta Bytomia – XV Festiwal Sztuki Wysokiej, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2013-2019 – Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

dr Jacek Kurek – historyk, animator kultury, główny specjalista ds. wydawniczych w Muzeum w Chorzowie (obecnie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie). Organizator i współorganizator konferencji naukowych oraz wystaw muzealnych. Zainteresowania badawcze skupia wokół historii kultury i dziejów Polski w XIX i XX w., dziejów Śląska oraz kultury rocka. Zwolennik interdyscyplinarnego podejścia do nauki.

Łukasz Szostkiewicz absolwent Malarstwa na Wydziale Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2013 roku związany z muzealnictwem – kurator wystaw w Muzeum Historii Katowic m.in. w 2017 „Mroki podświadomości. Beksiński”, a w 2020 “Dwurnik. Totalnie”. Obecnie adiunkt w Dziale Sztuki w Muzeum Śląskim w Katowicach. Menadżer kultury, artysta, plastyk, malarz oraz instruktor.

Aleksander König absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i II LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach. Współtwórca marki i prezes firmy Café Silesia – Gryfny Kafyj. Muzyk i filantrop, dyrygent Kamiliańskiej Orkiestry Dętej oraz puzonista i lider zespołu Silesian Brass Quartet. Laureat Nagród Burmistrza w dziedzinie kultury w Tarnowskich Górach i Miasteczku Śląskim oraz Statuetki Opery Śląskiej jako „Mecenas Opery”. Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach oraz inicjator wielu akcji społecznych i charytatywnych.

Maria Kurtz tarnogórzanka, absolwentka edukacji artystycznej na Uniwersytecie Śląskim  w Cieszynie, specjalność malarstwo. Instruktorka zajęć artystycznych w PMDK im. Jordana  w Tarnowskich Górach.