Wystawa czasowa 2018

O Elżbiecie Zawackiej – otwarcie wystawy

29 maja 2018 r. została otwarta wystawa „”Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”. 1909 – 2009),poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej, jedynej kobiecie „cichociemnej”, działaczce podziemia z czasów II wojny światowej, kurierce i emisariuszce Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, a po wojnie inicjatorce powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” (od marca 2009 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej). Wystawa została przygotowana przez Fundację Elżbiety Zawackiej. Postać wojennej bohaterki przybliżyła dr Katarzyna Minczykowska z Fundacji, a także filmowy wywiad z dobiegającą stu lat panią generał. Pokazany został również zwiastun filmu fabularnego o „Zo”, na który Fundacja zbiera fundusze. Producentem filmu będzie pani Alicja Schatton-Lubos.

Urodzona w Toruniu Elżbieta Zawacka była osobą silnie związaną z Górnym Śląskiem, na którym w okresie przedwojennym działała jako instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet, a w czasie wojny organizowała na Śląsku, z członkiń PWK, autonomiczną komórkę kobiecą. Co więcej – w młodości przez kilka lat pobierała naukę w Tarnowskich Górach. Obszerną informację na temat wojennych i powojennych losów gen. Elżbiety Zawackiej prezentuje 25 tablic – wystawa prezentowana jest w pałacowej kaplicy.

Zdjęcia: Rafał Gierczak