Wystawa czasowa 2017

Obrazy mitologizujące – nowa wystawa w Centrum

Trwają ostatnie prace przy montażu nowej wystawy malarskiej – “Obrazów mitologizujących” prof. Tadeusza Rusa, które wypełniły pięć sal na parterze. Tym razem nie będzie wernisażu, a spotkanie z Autorem odbędzie się w piątek 13 października o godz. 19.00 w ramach finisażu. W swoich obrazach prof. Rus odwołuje się do wielkich osiągnięć literatury światowej, refleksji filozoficznych, do wydarzeń biblijnych i do znaczących dla niego malarzy, czy też wreszcie do własnych doświadczeń życiowych, nierzadko związanych z kontekstem politycznym. Warto zatem przyjrzeć się tym dziełom już teraz, w spokoju i skupieniu oraz radości odgadywania.
W czasie finisażu podniety muzycznej dostarczy zespół “Ronald Tuczykont Trio” (jazz) w składzie: wyk. Ronald Tuczykont, Michał Dziewiński, Adam Snopek.
Szerzej o wystawie piszemy w informacji o nowej wystawie w sekcji “Wystawy”.

Fot. wystawy: Janusz Szwajnoch