Oferta edukacyjna

Odkrywanie Ukraińskiej Ikony Domowej

LEKCJA MUZEALNA | ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, która pozwoli uczestnikom zgłębić tajniki ukraińskiej ikony domowej, stanowiącej nie tylko fenomen pogranicza, ale także ważną kulturową spuściznę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nasza lekcja muzealna oraz zajęcia warsztatowe „Z ikoną w tle” zapewnią pełne zrozumienie genezy, znaczenia oraz technik tworzenia tych

LEKCJA MUZEALNA

10 zł/os.

45 min.

Podczas lekcji muzealnej uczestnicy będą mieli okazję poznać główne aspekty związane z ukraińską ikoną domową, włączając w to:niezwykłych dzieł.

  • Genezę ikony: jak i dlaczego ikony zyskały tak ważną rolę w kulturze ukraińskiej.
  • Bizantyjski kanon ikonograficzny i jego adaptacja w krajach słowiańskich: jak zmieniały się wzory i style w za- leżności od regionu.
  • Kościół prawosławny na gruncie Rzeczpospolitej: rola ikon w życiu religijnym społeczności prawosławnych w obrębie Rzeczypospolitej.
  • Kult domowy ikony: jak ikony były obecne w życiu codziennym rodziny i jakie miały znaczenie.
  • Omówienie tematyki ikon prezentowanych w ramach wystawy: głębsze zrozumienie przekazu zawartego w po-szczególnych ikonach.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE „Z IKONĄ W TLE”

15 zł/os.

60 min.

Podczas tych zajęć uczestnicy będą mieli okazję praktycznie poznać proces tworzenia ikon poprzez wykonanie ornamentu na deseczce przy użyciu tradycyjnych technik malarskich. Główne elementy zajęć obejmują:

  • Wprowadzenie do kanonu malarskiego ikon: poznanie zasad i technik używanych podczas tworzenia ikon.
  • Praktyczna praca twórcza: uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego wykonania ornamentu na deseczce, wdrażając wybrane zasady pisania ikon.

Nasza oferta edukacyjna zapewni nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą lepiej zrozumieć i docenić bogactwo ukraińskiej ikony domowej. Zapraszamy do zgłębiania tajemnic tego fascynującego elementu kultury!


REZERWACJA TELEFONICZNA
tel. 505 802 207 | 32 441 60 28

GODZINY ZWIEDZANIA DLA GRUP
poniedziałek-piątek: 9.00-15.00

WSTĘP
bilet grupowy: 10 zł/osobę | przewodnik: 50 zł

Możliwy poczęstunek – 7 zł/os. (ciepły napój + słodka przekąska)