OFERTY PRACY

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim poszukuje specjalisty ds. kadr i administracji.
 
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu
Wykształcenie: kierunkowe
Wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
Praca stacjonarna
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. kadr i administracji obejmuje prowadzenie wszystkich spraw kadrowych i administracyjnych pracodawcy.
 1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, w tym rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych itp.
 4. Ustalanie harmonogramu czasu pracy pracowników.
 5. Przygotowywanie list obecności pracowników.
 6. Prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych.
 7. Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne, szkolenia bhp.
 8. Ustalanie uprawnień pracowników do nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat.
 9. Przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia, przyznaniem nagród, dodatku specjalnego.
 10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia.
 11. Organizowanie naborów na wolne stanowiska.
 12. Sprawdzanie kandydatów do pracy na określone stanowiska w rejestrze przestępców seksualnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
 14. Kompletowanie dokumentacji w sprawach emerytalnych i rentowych pracowników.
 15. Przygotowywanie oraz prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych.
 16. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia.
 17. Przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o organizację staży, robót publicznych, prac interwencyjnych.
 18. Przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń Dyrektora z zakresu prawa pracy i ich aktualizowanie.
 19. Sporządzanie sprawozdań z działalności Centrum
 20. Prowadzenie sekretariatu
 21. Prowadzenie kasy Centrum.
 
Kontakt:
e-mail: biuro.cekus@gmail.com
tel. 32 441 60 28 lub 505 802 207