Aktualności | Wystawa czasowa 2015

Ostatnie dni szlacheckiej wystawy

Już tylko do 20 września można będzie oglądać historyczną wystawę „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą”, będącą elementem cyklicznego przedsięwzięcia o nazwie „Szlachecki weekend w Nakle Śląskim”. W chwili obecnej jest ona wprawdzie nieco ograniczona w porównaniu z ekspozycją, którą 15 maja otwierał hrabia Andrzej Henckel von Donnersmarck, ale wciąż można na niej zobaczyć sporo ciekawego materiału historycznego. Wśród eksponatów są tablice informacyjne na temat magnackich rodów, zdjęcia, publikacje. Szczególnie wart obejrzenia jest dział poświęcony rodzinie dawnych właścicieli pałacu – hrabiom Henckel von Donnersmarck (a także linii świerklanieckiej). Znajduje się w nim m.in. reprint zabytkowego drzewa genealogicznego tego rodu osobiście podarowany Centrum Kultury Śląskiej przez hrabiego Andrzeja.

Sama wystawa została oceniona przez licznie przybyła rodzinę Henckel von Donnersmarck bardzo wysoko. Dał temu wyraz w liście do pomysłodawcy i kuratora wystawy dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego hrabia Andrzej, pisząc:

Chcemy Panu pogratulować również tak udanej wystawy, którą przygotowano w duchu poszanowania tradycyjnych wartości i symboli minionego piękna i potęgi. Wspólnie udało się Panu oraz całemu zespołowi z dużą dozą historycznego wyczucia, a także idealizmu przywrócić do życia poruszające dzieje rodziny w powiązaniu z Górnym Śląskiem. Czuję się zaszczycony i szczęśliwy mogąc przekazać wszystkim Państwu, że dzięki tej wystawie, w tak wspaniale wyremontowanym zamku, udało się Państwu zabezpieczyć kulturowe dziedzictwo i przywrócić siedzibie naszych przodków należny jej blask. […] Niech to Centrum Kultury Śląskiej na Śląsku – Małej Ojczyźnie mojej Rodziny będzie impulsem dla innych oraz świadkiem tego, jak należy się obchodzić z powierzonym dobrem historycznym zgodnie z mottem założycielskim „Aby śląskie dawało do myślenia…”.

„Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą” – a przy okazji całokształt działalności Centrum – wywarła również bardzo pozytywne wrażenie na członkach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Tu skończyły się drogi”, która odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej 19 czerwca 2015 r. (Konferencję zorganizowały następujące instytucje: Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka, Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział Terenowy w Katowicach.)

Dzięki włoskiemu dziennikarzowi i pisarzowi Giuseppowi Recchia informacja o Centrum Kultury Śląskiej dotarła także do Włoch. Stało się to za sprawą jego publikacji na portalu Tempopresenteepassato. W czasie swej wizyty w Nakle Śląskim pan Recchia bardzo wnikliwie zapoznał się z ekspozycją „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą” oraz samym pałacem.

Wszystkie te wydarzenia (wizyta hrabiów Henckel von Donnersmarck, konferencja naukowa oraz wizyta Giuseppe Recchii) będą miały swój dalszy ciąg w postaci współpracy i wspólnych inicjatyw, co jest nie tylko bardzo dobrym prognostykiem na kolejne lata działalności Centrum, ale przede wszystkim pewną formą uznania dla tego, co już zostało zrobione.
Co się tyczy samej wystawy, była to do tej pory największa w pałacu w Nakle Śląskim ekspozycja o charakterze historycznym. Przygotowana we współpracy z wieloma instytucjami, starannie opracowana pod względem merytorycznym, cieszyła się – i cieszy do chwili obecnej – bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wielu z odwiedzających decydowało się na komentarz przewodnika (pracownika Centrum).

Pożegnanie „Śląskiej szlachty – między Śląskiem a Europą” będzie mieć charakter bardzo uroczysty i odbędzie się 19 września o godz. 17.00. Uczestnicy finisażu zostaną zaproszeni do złożenia wizyty „W salonie muzycznym hrabiny Laury”, aby wysłuchać i zobaczyć w nim spektakl słowno-muzyczny organizowany przez Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wystąpią: Izabela Pischka (śpiew), Ewelina Wolniszewska (piano) oraz Stanisława Szymczyk (recytacje). Wstęp wolny.