Aktualności

Otwarcie Centrum

Zgodnie z decyzją rządu z dn. 28 stycznia 2021 r. dotyczącą działalności instytucji kultury Centrum jest z dn. 1 lutego 2021 r. ponownie otwarte dla zwiedzających. Godziny i warunki zwiedzania określają odrębne dokumenty: Zasady zwiedzania ekspozycji Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (dalej również Centrum), obowiązujące w okresie zagrożenia COVID 19 oraz „Zasady bezpieczeństwa podczas zwiedzania Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim”.

Obowiązują nowe godziny zwiedzania:

 • wtorek-piątek 12.00 – 17.00
 • weekendy 11.00 – 17.00

Zasady bezpieczeństwa podczas zwiedzania Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

 1. zwiedzać można tylko indywidualnie przy zachowaniu odległości 1,5 m od innych osób,
 2. niepełnoletni mogą przebywać w Centrum wyłącznie z opiekunami-rodzicami,
 3. zwiedzający muszą zakrywać usta i nos maseczkami ochronnymi,
 4. zwiedzający przed wejściem są zobowiązani do dezynfekcji rąk,
 5. jednocześnie na terenie Centrum może przebywać maksymalnie 50 osób, przy zastrzeżeniu, że w poszczególnych salach może przebywać maksymalnie do 2 lub 8 osób wg zał. opisu,
 6. zwiedzający nie mogą dotykać eksponatów, gablot i drzwi wejściowych do sal,
 7. zalecane jest płacenie kartą płatniczą,
 8. aktualne informacje związane z działalnością Centrum są dostępne na stronie cekus.pl oraz na stronie profilowej Centrum na FB,
 9. pełny regulamin zwiedzania jest dostępny przy wejściu głównym oraz na Stronie Internetowej Centrum

Limit zwiedzających w salach:

A sala balowa – 6 osób

B sala jadalna – 4 osoby

C hol – sala kolumnowa – 4 osoby

D salonik południowy – 3 osoby

E salonik północny – 3 osoby

F pokój hrabiego – 2 osoby

G pokój hrabiny – 2 osoby

H salonik hrabiego – 2 osoby

I toaleta – 1 osoba

J kaplica – 3 osoby

K główna klatka schodowa

L szatnia – 3 osoby

M sala koncertowa – 8 osób

N sala konferencyjna – 3 osoby

0 sala konferencyjna – 3 osoby

W winda

X wyjście ewakuacyjne