Wernisaż

Otwarcie wystawy „Między ziemią a niebem”

Marta Baran
12 stycznia 2024

W dniu 12 stycznia odbył się wernisaż wystawy pod tytułem Między ziemią a niebem, będącej efektem twórczych poszukiwań Marty Baran, której malarstwo, to głęboka refleksja nad ludzkim doświadczeniem i tym co wpisane jest w ludzką egzystencję.
Twórczość Marty Baran, jak sama podkreśla, charakteryzuje się przenikaniem kilku kategorii stylowych. Na wystawie znajdują się prace, których figuratywne przedstawienia nawiązują do zainteresowania Artystki surrealizmem. Inne dzieła balansują między abstrakcją a ekspresjonizmem, operując formą, kolorem, linią czy kompozycją, nadając obiektom i scenom niejednoznaczny, iluzyjny charakter. Istotnym aspektem twórczości artystki jest także silne oddziaływanie i wyrażanie intensywności emocjonalnej.
„Między ziemią a niebem, między dobrem a złem, między cierpieniem a szczęściem, między jawą a snem” – poprzez swoje dzieła Marta Baran skupia naszą uwagę na subtelności ludzkiego istnienia, ukazując wewnętrzną równowagę między mrocznymi, niezbadanymi obszarami a jasnymi, transcendentalnymi sferami. Jej twórczość to nie tylko podróż przez różnorodne stany umysłu, lecz również manifestacja skomplikowanej tkanki ludzkiej egzystencji.

Ekspozycja będzie prezentowana do 18 lutego 2024 r.