Aktualności

6 V – Plany na pandemię

Pierwszy tydzień maja 2020 r. to czas powrotu Centrum do w miarę normalnego funkcjonowania zespołu, który praktycznie od połowy marca pracował po części w domu. Personel odpowiedzialny za utrzymanie pałacu i parku wykonał w tym czasie sporo zadań związanych z porządkami, m.in. odnowił ławki i kosze oraz uprzątnął park, a także przygotował osłonę na biurko w recepcji, co stanowi jeden z kroków przygotowujących obiekt do otwarcia. Dokładnej daty jeszcze nie ma, ale Starostwo Powiatowe podjęło stosowne działania, które umożliwią rychłe wpuszczanie zwiedzających.

Ze strony dyrektora Stanisława Zająca trwała również intensywna praca koncepcyjna nad planem działalności kulturalnej Centrum w warunkach epidemii koronawirusa. Swoimi pomysłami podzielił się z zespołem 6 maja, na pierwszej po wielu tygodniach tradycyjnej naradzie roboczej. Projekty te pozwoliłyby nie tylko prowadzić działalność kulturalną, ale także, w tych specyficznych warunkach, udostępnić je jak najszerszemu gronu odbiorców. Jeden z takich pomysłów – publikowane na FB gawędy historyczne dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego – są zresztą już realizowane i cieszą się dużą popularnością. Kolejny projekt, tym razem muzyczny, jest w fazie przygotowań. Dyrektor przedstawił także konieczność obmyślenia formy prezentowania wystaw oraz innej formuły tegorocznego „Szlacheckiego weekendu”. Zadania zostały zatem wyznaczone, przed nami dużo pracy i będziemy starać się, aby nasza oferta była dla Państwa atrakcyjna.