Rajd

Po Śląsku na dwóch kołach

Aż trzy województwa śląskie (śląskie, opolskie, dolnośląskie) przemierzyli na dwóch kołach uczestnicy trzydniowego rajdu rowerowego, zorganizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim w dniach 18-20 maja 2017 r. Był to Wielki Prolog tradycyjnego, jesiennego „Szlacheckiego weekendu”.

Wzięło w nim udział 22 rowerzystów, w tym dyrektor Stanisław Zając, a także Arkadiusz Kuzio-Podrucki jako przewodnik historyczny. Trasa wiodła od Pałacu w Nakle Śląskim po Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, z przystankami w miejscach, gdzie znajdują się ciekawe obiekty historyczne, m.in. zabytkowy kościół w Zbrosławicach, Zamek w Toszku, Pałac w Mosznej, Góra św. Anny, Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Końcowy akcent stanowiło otwarcie w Pałacu Jedlinka wystawy historycznej “Wojenne tragedie Ślązaków. Doświadczenie zapisane w pamięci”, zorganizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centrum Kultury Śląskiej.
Rajd był nie tylko przedsięwzięciem o charakterze sportowym i edukacyjnym, ale przyświecała mu także idea pokazania, że Śląsk jest jeden, że bez względu na granice administracyjne stanowi wspólnotę tradycji, obyczaju, więzi emocjonalnych, a także niełatwej historii, co świetnie pokazuje wystawa “Wojenne tragedie Ślązaków. Doświadczenie zapisane w pamięci” (warto zobaczyć – ekspozycja czynna do 15 lipca 2017 r.). To właśnie dzięki temu rowerzyści witani byli wszędzie bardzo ciepło i z otwartymi ramionami. Kolejnym bardzo ważnym aspektem tej rowerowej imprezy był aspekt promocyjny – wielka promocja nie tylko samego Centrum Kultury Śląskiej, ale i powiatu tarnogórskiego oraz gminy Świerklaniec.
Jakby w uznaniu dla tych celów, pogoda dopisała, choć poprzedzające rajd warunki atmosferyczne budziły wiele obaw. Poza dwoma pękniętymi dętkami na trasie nie wydarzyło się nic złego, wszystko przebiegło zgodnie z planem, a opóźnienia w dotarciu do wyznaczonych punktów były nieznaczne. „Szlachecki” peleton okazał się zdyscyplinowany i dobrze przygotowany. Zresztą nic w tym dziwnego, skoro złożyli się na niego bardzo doświadczeni rowerzyści, w tym silna grupa z Klubu Rowerzystów działającego przy parafii NMP w Orzechu, z komandorem Michałem Nolewajką na czele, która służyła nieocenioną pomocą przy organizacji rajdu i na samej trasie – dziękujemy!
Do tego, że pierwsze tak duże przedsięwzięcie rajdowe Centrum okazało się wielkim sukcesem, przyczyniło się wiele osób oraz związanych z nimi instytucji. Wielkie podziękowanie składamy sponsorowi, panu Radosławowi Ledzie z firmy L&L z Jaworzna, która wsparła projekt finansowo, podobnie jak wójt Marek Cyl i Urząd Gminy Świerklaniec, partner projektu; pozostałym partnerom: pani Weronice Wiese oraz Domowi Współpracy Polsko-Niemieckiej (organizator wystawy), panu Bogumiłowi Ledzie i Pałacowi „Jedlinka” w Jedlinie-Zdroju (udzielenie gościny wystawie oraz uczestnikom rajdu), Restauracji – Galerii Sztuki Anna na Górze św. Anny (za bardzo życzliwe potraktowanie rachunku za nocleg), dyrektor Kopalni Złota w Złotym Stoku pani Elżbiecie Szumskiej, przewodnikom po obiektach historycznych (kościół w Zbrosławicach, Zamek „Toszek”), Firmie Transportowej Nowak Transport oraz Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim (za transport rowerzystów), Jackowi Grysko za zdjęcia z lotu ptaka. A także wszystkim uczestnikom rajdu za jego sprawny przebieg oraz stworzenie sympatycznej atmosfery na trasie. No i… pogodzie, że nie zawiodła i uśmiechnęła się do rajdowiczów słońcem.
Osoby, które są zainteresowane szlacheckimi rajdami, już teraz zapraszamy do udziału w wyprawie wrześniowej, wprawdzie krótszej, ale nie mniej atrakcyjnej. Szczegóły w ogłoszeniach.

Zdjęcia: Michał Nolewajka
, Magdalena Zaton (2-4)