Wykład

Poczucie sensu, radość i szczęście, czyli “Emocje” w Staszicu

W kolejnej wyjazdowej prelekcji z cyklu “Emocje filmowe, emocje cyfrowe” uczestniczyli 12 czerwca 2014 r. uczniowie oraz polonista Michał Sporoń z II LO im. Staszica w Tarnowskich Górach. Prelekcję pt. “Don’t worry – be happy? Poczucie sensu, radość, (samo)zadowolenie, szczęście. Źródła satysfakcji i przyjemności w filmie, (pop)kulturze cyfrowej i medialnej” wygłosił jak zwykle Jakub Pudełko, który tym razem rozważał problem, na ile kultura cyfrowa odpowiada na emocjonalne potrzeby ludzi, a na ile sama je kształtuje. Jak się okazuje, recept na udane życie nie brakuje, w tym takich jak wciskane ludziom nachalnie suplementy diety, dopalacze, wirtualne odpowiedniki życia w postaci “second life’u” czy nurzanie się w prymitywnych przyjemnościach, jak pokazuje choćby serial “Warsaw Shore”. Jak zwykle opowieści Jakuba Pudełki zostały bogato zilustrowane przykładami filmowymi, które wzbudziły w młodych słuchaczach (wśród nich znalazł się Jan Hahn z CKŚ) duże zainteresowanie. “Trzeba mieć odwagę do własnego szczęścia” – skonkludował swój wykład Jakub, a usatysfakcjonowany takim podsumowaniem Michał Sporoń nagrodził prelegenta zestawem “Łubu Dubu”.