Wystawa czasowa 2020

Pół wieku wzruszeń poezją barw i form Kozaka

Wystawa powstała w celu uczczenia 50-lecia pracy twórczej Adama Jacka Kozaka, które przypadło na rok 2019. Prezentowane obecnie obrazy stanowią jedynie część minionej ekspozycji jubileuszowej. Można je zakupić: osoby zainteresowane ich nabyciem proszone są o kontaktowanie się z dyrektorem Stanisławem Zającem: tel. 32 441 60 28 (sekretariat).

 

O WYSTAWIE

Adam Jacek Kozak – właśnie zeszłego, 2019 r. minęło pięćdziesiąt lat pracy twórczej naszego bohatera.  Malarz, grafik, rysownik – przez te wszystkie lata zmieniających się epok, trendów i mód potrafił zaznaczyć swoją indywidualną i charakterystyczną obecność w życiu regionu, kraju i Europy. Mistrz koloru, który zachwyca kompozycją, harmonią barw i wieloznacznością form. Stylistyka jego prac jest zmysłowa, eteryczna, poetycka, nawiązująca do opowiastek, mitów i symboli naszej cywilizacji. Formy w jego pracach nie dominują, lecz tworzą spoisty związek barwą i delikatnym pociągnięciem pędzla. Jest swoistym reżyserem swoich dzieł, układając formy, które przetransponowane dają jeszcze większą siłę oddziaływania na widza. A. J. Kozak maluje w zgodzie ze swoją ideologią twórczą, nie ulegając przemijającym trendom i modom, zachowując jednocześnie prawa rządzące sztuką. Przez całą swoją drogę twórczą doskonali warsztat posługując się różnymi technikami malarskimi. Tworząc – myśli o odbiorcy, dając mu możliwość „czytania” swoich prac, dając impuls do uruchomienia nowych pokładów wyobraźni. Doprowadził do perfekcji widzenie swojego świata, pełnego zarówno poetyckiej wrażliwości, jak i artystycznej klarowności i czytelności.

Obok prac Adama Jacka Kozaka nie można przejść obojętnie. Zachwycają bogactwem kolorystycznym, zróżnicowaniem w formie i – co dla tego artysty charakterystyczne – tchną świeżością i wielką energią. O twórczości A. J. Kozaka niezwykle pochlebnie wyrażają się nie tylko krytycy, ale również inni artyści, którym przecież wcale nie jest łatwo głosić peany o koledze-konkurencie.  Warto przytoczyć słowa Wiesława Ochmana – Impasty, delikatne prowadzenie pędzla, precyzyjnie zakomponowane malarsko płaszczyzny to jego poetycki język malarski, który sprawia, że mimo różnorodności form mamy do czynienia z ciągle tym samym, młodym duchem Kozakiem.

Przyglądając się i przeglądając w dziełach i latach pracy artystycznej A. J. Kozaka śmiało można powiedzieć, że mody i trendy przemijają – Kozak pozostanie.

Grażyna Kasprowicz

O AUTORZE

Adam Jacek Kozak urodził się w 1943 r. w Krakowie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach, ukończył w 1969 r. W 1970 r. został członkiem Polskiego Związku Artystów Plastyków. Od ukończenia studiów mieszka i tworzy w Bytomiu. Śląskowi poświęcił wiele swoich prac. Dzieła artysty były prezentowane na wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech, Jugosławii, Hiszpanii i Kanady. Znajdują się również w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz w Muzeum Sportu w Warszawie.

W ciągu 50 lat pracy artystycznej A. J. Kozak wielokrotnie bywał nagradzany w krajowych i międzynarodowych konkursach i biennale, m.in.

1975 r. – II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Człowiek”

1976 r. – Nagroda Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego za wystawę „Art Show” w wiosce olimpijskiej w Montrealu, Kanada

1976 r. – III nagroda w polsko-fińskim Konkursie Grafiki Marynistycznej

1977 r. – III nagroda na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Madrycie

1977 r. – II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze