Konferencja

Polacy, Kazachowie, Kirgizi. Kulturowe krajobrazy Syberii

19 czerwca 2015

Kulturowe krajobrazy Syberii; Polacy, stepy i Kirgizi; zsyłki, wywózki, emigracja, tożsamość etniczna Polaków w Kirgistanie; kobiecy los; Kirgiz i Kazach – próba interpretacji etymologicznej – to niektóre z tematów międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Tu skończyły się drogi”, która odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej 19 czerwca 2015 r.
Konferencję zorganizowały następujące instytucje: Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka, Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział Terenowy w Katowicach.
To pierwsze tego typu przedsięwzięcie naukowe, jakie miało miejsce w Centrum Kultury Śląskiej, a jak zapowiadają organizatorzy tej konferencji – ciąg dalszy nastąpi, ponieważ warunki, jakie oferuje pałac w Nakle Śląskim, są znakomite dla tego typu imprez. Dla CKŚ korzyść także jest ogromna, ponieważ konferencje naukowe są wpisane w program tej instytucji. Jak powiedział dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki: – Najbardziej pasują tu tematy historyczne, ale nie będziemy się zamykać w historii, chętnie witając problematykę kulturoznawczą i w ogóle śląską, nie unikając jednakże tematyki międzynarodowej. Ta konkretna konferencja w pewien sposób wpisała się i w dzieje pałacu w Nakle Śląskim, ponieważ podejmuje temat przymusowych emigracji i wywózek, a wszak Donnersmarckowie nie wyjeżdżali stąd dobrowolnie.
W czasie konferencji „Tu skończyły się drogi” prelekcje wygłosili: prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski, PTK), prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Izolda Topp (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Anna Gomóła (Uniwersytet Śląski), mgr Akylai Abylkadyr Kyzy (Uniwersytet Narodowy im. Dżusupa Bałasagyna w Biszkeku, Uniwersytet Śląski), dr hab. Zygmunt Woźniczka (Stacja Naukowa PAU w Katowicach, Uniwersytet Śląski) oraz lic. Margarita Borowikowa (Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj-chana w Ałmaty; Uniwersytet Śląski). Dwa referaty z uwagi na niemożność przybycia prelegentek z uczelni zagranicznych zostały odczytane.
Miłym akcentem tego dnia były życzenia urodzinowe dla bardzo tym zaskoczonej prof. dr hab. Zdzisławy Mokranowskiej, której ta konferencja była dedykowana.