Aktualności

Powołanie Centrum Kultury Śląskiej

11 marca 2013

27 kwietnia 2012 r. na Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach została podjęta Uchwała nr XXII/239/2012, która oficjalnie powołała do życia Centrum Kultury Śląskiej jako powiatową jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury. Na siedzibę Centrum przeznaczono zespół pałacowo-parkowy przy ulicy Parkowej 1 w Nakle Śląskim. Uchwała określiła podstawowe formy działania CKŚ, do których należą m.in. działalność wystawiennicza, w tym promocja twórczości artystów związanych z regionem, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej oraz edukacyjnej, organizowanie konferencji naukowych, wykładów i prelekcji, a także działalność wydawnicza.