Aktualności

Premiera książańskiego reprintu

3 kwietnia 2015

Na wałbrzyskim rynku wydawniczym pojawi się niebawem publikacja pod wieloma względami unikatowa. Będzie to reprint „Instytucji dla dobra górników Kopalń Książańskich Jego Wysokości, Księcia von Pless w Wałbrzychu na Śląsku” – dzieło wydane przez Księcia Pszczyńskiego Hansa Heinricha XI z okazji Wystawy Światowej w St. Louis (USA) w roku 1904. Miała poinformować opinię światową o socjalnych ustaleniach w jego przedsiębiorstwach przemysłowych na Śląsku.

Celem tej broszury było przekonanie europejskich przedsiębiorców o konieczności wdrożenia ustawy opieki socjalnej dla zatrudnionych robotników i urzędników. Podstawą tego przedsięwzięcia było wyraźnie wzrastające z początkiem XIX wieku uprzemysłowienie i brak dostatecznego państwowego ustawodawstwa socjalnego. Kronikarze donoszą, że z modelu skorzystało najpierw Cesarstwo Niemieckie a następnie służył on innym europejskim państwom przemysłowym częściowo jako przykład.

„Instytucja dla dobra górników Kopalń Książańskich Jego Wysokości, Księcia von Pless w Wałbrzychu na Śląsku” ukaże się po polsku, niemiecku i angielsku jako pierwszy tom nowego cyklu wydawniczego Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Premiera publikacji odbędzie się na zamku Książ 10 kwietnia o godzinie 17:30, z udziałem księcia Bolka von Pless, który jest autorem przedmowy. Uczestniczyć w niej będą także dyrektor Centrum Kultury Śląskiej Stanisław Zając oraz Arkadiusz Kuzio-Podrucki, który przygotował rozkładane drzewo genealogiczne Hochbergów po mieczu.