Wystawa czasowa 2023

Przestrzeń

3-31 marca 2023

Wystawa fotograficzna uczniów klasy IV b LSP Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Autorami zdjęć są Aleksandra Gros, Nikoletta Kikoń, Szymon Kozioł, Paulina Musik, Kinga Muszalik, Hania Nowakowska, Hanna Pawlak, Maria Ratajczak, Oliwia Urbańczyk, Maria Wrodarczyk, Adrian Wronecki oraz Weronika Zielińska.

Młodzi fotografowie sami zaproponowali temat prezentacji: „Przestrzeń”, którą potraktowali w bardzo osobisty sposób, na pozór odległy od dosłownego znaczenia tego pojęcia. Są więc na nich odniesienia do miejsc, przedmiotów, emocji, zaborczej ekspansji mediów itp. Na towarzyszących wystawie ulotkach opowiadają o tym w następujący sposób:

Aleksandra Gros: Przestrzeń nie zawsze musi określać tylko i wyłącznie miejsce, ale również emocje, kulturę, na którą zawsze zwracałam bardzo dużą uwagę oraz na ludzi, którzy ją tworzą.

Hanna Pawlak: W mojej interpretacji tematu „Przestrzeń” chciałam uchwycić odczucie niepokoju towarzyszące nam w pustych, odizolowanych i opuszczonych miejscach.

Weronika Zielińska: Temat wystawy postanowiłam rozpatrzeć pod kątem dorastania.

Hanna Nowakowska: Przestrzeń możemy interpretować na wiele sposobów. W swoich zdjęciach chciałam przedstawić jeden z nich – przestrzeń czasu.

Kinga Muszalik: Zdjęcia są odzwierciedleniem przestrzeni osobistej człowieka.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania różnorodności spojrzeń na ten temat.  

Wystawa potrwa do 31 marca 2023 r.