Aktualności

Rada Programowa CKŚ zaakceptowała plan działania

20 grudnia 2013

Miało być krwawo i bojowo, tymczasem pierwsze obrady Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej, które odbyły się 19 grudnia 2013 r., przebiegły w niezwykle miłej i nadzwyczaj zgodnej atmosferze, choć gremium obradowało 4 godziny. Okazało się bowiem, że wszyscy członkowie Rady: prof. Jan Szmatloch (jednogłośnie wybrany na przewodniczącego), prof. Zbigniew Kadłubek, Krzysztof Miller, dr Mateusz Lewandowski oraz Kamil Łysik, a także dyrektor Stanisław Zając,
mają w wielu kwestiach zbliżoną koncepcję działania CKŚ.
Posiedzenie Rady Programowej zostało zwołane celem akceptacji planu działania na 2014 r. Po wnikliwym rozpatrzeniu każdej propozycji i wszystkich punktów oraz pewnych modyfikacjach, Rada zgodnie przyjęła Uchwałę nr 2, akceptującą ten plan. Brak zasadniczych różnic programowych, wysoki poziom merytoryczny dyskusji oraz dobra atmosfera między członkami Rady stanowią bardzo dobry prognostyk dla dalszych prac tego zespołu i samej realizacji wyznaczonych przez niego zadań.