Aktualności

Rada Programowa planuje i akceptuje

28 listopada 2014

W piątek 28 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej celem przyjęcia sprawozdania za rok 2014 i akceptacji planów na rok przyszły.
W spotkaniu uczestniczyli: prof. Jan Szmatloch (przewodniczący Rady), dr Mateusz Lewandowski, Krzysztof Miller oraz Kamil Łysik, a Centrum Kultury Śląskiej reprezentowali dyrektor Stanisław Zając i Arkadiusz Kuzio-Podrucki.
Na wstępie członkowie Rady Programowej zapoznali się ze sprawozdaniem za rok 2014 r., który spotkał się z ich akceptacją. Następnie dyrektor Zając przedstawił niezbyt wesołe prognozy finansowe na przyszły rok. Kształt programu wywołał zatem ożywioną dyskusję, ale można spodziewać się w roku 2015 kilku ciekawych inicjatyw.