Wystawa czasowa 2022

Rafał Stępniak „Na granicy abstrakcji”

Na wystawie pokazane są zarówno starsze, jak i najnowsze, tegoroczne prace Artysty.

SPONSOR WYSTAWY

Waldemar Kitala

O WYSTAWIE


Z perspektywy początku trzeciej dekady XXI wieku można pełniej rozeznać dominujące zjawiska artystyczne jakie miały miejsce w sztuce XX wieku. Abstrakcja jest jednym z nich, wykazuje dynamikę i stały rozwój oraz intelektualną atrakcyjność. Uznani abstrakcjoniści minionego wieku z uwagą i odpowiedzialnością podchodzili do problemu formy i jej znaczenia w realizacji dzieła. Dla kilku pokoleń artystów forma stała się punktem odniesienia, przedmiotem analizy i uporczywych dociekań. W roku 1995 w salach częstochowskiego ratusza miała miejsce wystawa o wymownym tytule„Wobec przestrzeni”. Jako jej pomysłodawca i kurator zaprosiłem do udziału liczne grono interesujących twórców z różnych środowisk artystycznych w Polsce. Wystawa była interdyscyplinarną prezentacją, obfitowała w zaskakujące i oryginalne realizacje, pośród których można było obejrzeć prace Rafała Stępniaka. Na wystawie artysta prezentował trzy duże obrazy olejne, utrzymane w monochromatycznych zależnościach barwnych, oscylujących wokół błękitów i szarości, pośród których połyskiwały plamy czystych żółcieni, oranżów i czerwieni. Obrazy jawiły się jako realizacje między figuracją a abstrakcją. Specyficzne niedopowiedzenie formy budowało możliwość różnorodnej interpretacji dzieła. Od tamtej pory minęło dwadzieścia siedem lat. Niedawno mogłem zobaczyć obrazy Rafała Stępniaka zrealizowane w ostatnich sześciu latach. Obrazy oddziałują sugestywnością formy oraz bogactwem zestawień barwnych. Artysta świadomie ogranicza gamę kolorystyczną do wybranych układów barwnych i podobnie jak w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, dominują błękity i szarości z wyszukanymi akcentami przeciwstawnych barw. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że malarz z ogromną determinacją i swobodą maluje jeden monumentalny obraz, składający się z dziesiątek, a nawet setek jego różnych konfiguracji, kompozycyjnych, barwnych i strukturalnych. Dukt użytego narzędzia, szpachli lub pędzla z sugestywnością i wirtuozerią malarskiego rzemiosła akcentuje formę, która wydaje się wpisywać w wyobrażenie a może nawet interpretację zaobserwowanego zjawiska lub pejzażu. Innym razem malarz skupia uwagę widza na przedmiotowych skojarzeniach. Nie są to jednak konkretne przedmioty, lecz ich dalece przetransponowana forma, budująca malarski znak — figurę — być może ludzką. Malarz z jedynie sobie wiadomą intencją analizuje, akcentuje i wyodrębnia istotne elementy przekazu, stawiając widza przed trudnym do nazwania wyobrażeniem. Artysta sytuuje percepcję odbiorcy między tym, co realne a wyobrażone. Stępniak poszukuje siły wyrazu zawartej w formie, koncentrując uwagę na barwie, wpisanej w układ elementów ujętych w autorskie znaczenie. Elementy„malarskiego języka” w swojej dojmującej sile plastycznego oddziaływania zostały oczyszczone z wszelkiej opisowości na rzecz malarskiej przestrzeni. Artysta, budując swoistą przestrzeń, wpisuje w nią mocno uproszczone elementy obrazowe, które w ostatnim okresie przyjmują postać ostrych form malarskiego wyobrażenia. Uwagę zwracają również obrazy, w których pojawia się czerń, najczęściej stanowiąca tło dla zróżnicowanych układów kompozycyjnych. Umiejętnie użyta potęguje doznanie wewnętrznej struktury dzieła. Swoboda, z jaką malarz posługuje się barwą, światłem, różnorodnością form i układów kompozycyjnych, pozwala myśleć o tym malarstwie z powagą i należnym artyście szacunkiem.

Andrzej Desperak

RAFAŁ STĘPNIAK

Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Akademii Długosza w Częstochowie, gdzie uzyskał dyplom z malarstwa z wyróżnieniem. Malarstwo w pracowni profesora Wincentego Maszkowskiego i profesora Leona Macieja. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, powrócił do rzeźby. Prowadzi działalność pedagogiczną, uczy o sztuce w IV LO im. H. Sienkiewicza. Animator kultury, zorganizował szereg plenerów ogólnopolskich. Brał udział w przeszło 130 wystawach zbiorowych ogólnopolskich i środowiskowych. Zorganizował blisko 30 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. W 2015 w Muzeum Częstochowskim została zorganizowana ekspozycja z okazji 35-lecia pracy twórczej artysty. Rafał Stępniak był stypendystą Fundacji Francuskiej.

Źródło: art.info.pl

Niektóre z prezentowanych na wystawie obrazów można zakupić: osoby zainteresowane ich nabyciem proszone są o kontaktowanie się z dyrektorem Stanisławem Zającem: tel. 32 441 60 28 (sekretariat).