Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników wydarzeń i imprez plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2

 1. Wydarzenia i imprezy plenerowe organizowane przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (dalej Centrum) w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 mają wyłącznie charakter imprez zamkniętych ze ściśle określoną liczbą uczestników.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia przed rozpoczęciem imprezy pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.
 3. Brak ww. oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Centrum.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy maseczki zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek ochronnych na ręce.
 5. Obowiązek założenia maseczki nie dotyczy uczestnika rajdu rowerowego podczas jazdy, ale musi zachować on dystans min. 2 m. od innych uczestników rajdu.
 6. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna lub rodzica.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych kontaktowych na przygotowanym przez Centrum formularzu / oświadczeniu na wypadek wykrycia, że w imprezie brała udział osoba zakażona. Dane te będą przekazane służbom sanitarnym w celu dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia. Po 14 dniach nastąpi ich komisyjne zniszczenie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem imprezy oraz przed i po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 9. Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników dystansu min. 1,5 m odległości.
 10. Uczestnik w przypadku ustawiania się kolejki winien zachować dystans od innych uczestników min. 2 m.
 11. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką opiekuna lub rodzica oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna.

Prosimy o zachowanie ww. zasad dla Państwa i naszego bezpieczeństwa

Podstawa: Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny [www.gov.pl/web/kultura 2 VI 2020 r.]