Zasady zwiedzania ekspozycji Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (dalej również Centrum), obowiązujące w okresie zagrożenia COVID 19:

 1. Dni i godziny otwarcia Centrum dla zwiedzających:
  od wtorku do piątku: 12.00 – 17.00; w soboty i niedziele: 12.00 – 17.00.
 1. Centrum można zwiedzać wyłącznie indywidualnie, nie ma możliwości zwiedzania Centrum w grupach zorganizowanych.
 1. Centrum może jednocześnie zwiedzać maksymalnie 20 osób (nie licząc opiekuna ekspozycji); szczegółowe informacje o liczbie osób, które mogą przebywać w poszczególnych salach Centrum, stanowi załącznik.
 1. Wejście do Centrum możliwe jest wyłącznie w masce zasłaniającej nos i usta, zalecamy również założenie rękawiczek jednorazowych.
 1. Po wejściu do Centrum należy zdezynfekować ręce. Stanowisko do dezynfekcji znajduje się przy wejściu.
 1. Po wejściu do Centrum należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób przebywających na terenie Centrum – czy to w kolejce do kasy, czy w czasie zwiedzania.
 1. Do kasy należy podchodzić pojedynczo, z zachowaniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób.
 1. Zasada dystansu społecznego nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych z opiekunami.
 1. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających Centrum może tymczasowo wstrzymać ruch zwiedzających w salach wystawowych.
 1. W przypadku ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Centrum zastrzega sobie prawo do:
 • natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług;
 • wprowadzenia zmian i /lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Centrum.
 1. Podczas zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów oraz elementów ekspozycji, gablot. Prosimy o powstrzymanie się od dotykania drzwi, klamek.
 1. W czasie trwania epidemii nie ma możliwości korzystania z szatni oraz toalety.
 1. Podczas zwiedzania ekspozycji Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów.
 1. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się instrukcjom opiekunów ekspozycji.
 1. Zajęcia edukacyjne zostają zawieszone do odwołania. Centrum nie będzie przyjmowało rezerwacji ani udostępniało wnętrz na potrzeby sesji fotograficznych – do odwołania.
 1. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie niniejszych zasad oraz postanowień ,,Regulaminu zwiedzania ekspozycji Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim” wywieszonego przy wejściu do Centrum.
 1. Niniejsze zasady obowiązują od 15.05.2020 r. do odwołania.