Wystawa czasowa 2013

Rezydencje w akwarelach

10 kwietnia 2013 r. Centrum Kultury Śląskiej wzbogaciło się o nową wystawę. Tym razem są to piękne akwarele Mirosława Ogińskiego, które przedstawiają rezydencje śląskich rodów szlacheckich i arystokratycznych.

Ekspozycja nosi tytuł „Rezydencje śląskiej szlachty”. Za pomocą piórka i pastelowych farb Mirosław Ogiński uwiecznił na pergaminie kilkanaście pałaców i innych budowli, dających świadectwo bogatej przeszłości naszego regionu. Są wśród nich obiekty, które przetrwały dziejowe zawieruchy, jak np. pałac w Nakle Śląskim, pokazany w wersji sprzed 1891 r. i w chwili obecnej, są takie, które znane są już tylko z fotografii, a są i takie, które nie istnieją od wieków, jak zamek w Lubszy czy gród w Woźnikach, odtworzone na podstawie wyników badań archeologicznych oraz wizerunków podobnych grodów średniowiecznych. Reszty dopełniła wyobraźnia autora tych prac. Można je oglądać od maja 2013 r. (reg)