Konferencja

Rozmowy o arystokracji – konferencja naukowa

29 kwietnia 2017

Centrum Kultury Śląskiej zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich”, która odbędzie się 8 maja 2017 r. w godzinach 11.00 – 14.00. Konferencja jest zorganizowana wspólnie przez Centrum oraz Komisję Historii Śląska.
Konferencję rozpocznie dr Stanisław Zając opowieścią o arystokratycznych gościach w Centrum Kultury Śląskiej. Dr Zdzisław Janeczek przybliży społeczno-patriotyczną i wojskową działalność rodu Potockich herbu Pilawa, dr hab. Zygmunt Woźniczka przedstawi wybrane aspekty zniszczenia polskiej arystokracji w latach 1939-1945, mgr Antoni Wilgusiewicz – magnackie rezydencje Potockich i Dzieduszyckich we Lwowie, a na zakończenie dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki przekaże garść refleksji o minionej świetności rezydencji Henckel von Donnersmarcków.
Uczestnicy konferencji będą mogli zwiedzić pałac w Nakle Śląskim, po którym oprowadzi ich dr Kuzio-Podrucki.