Koncert

Rozśpiewana niedziela

20 kwietnia 2015

W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. po południu hol Centrum Kultury Śląskiej szczelnie wypełnił się uczestnikami gali finałowej VII Świerklanieckich Spotkań Chóralnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu pod honorowym patronatem Wójta Gminy Marka Cyla. Śpiewająco zaprezentowały się chóry Fresco i Allegro z Tarnowskich Gór, Lutnia z Chorzowa oraz w roli gospodarza chór Jutrzenka z Nakła Śląskiego. Dyrygencką pieczę sprawowała nad nimi pani Ewa Zug. GOK w Świerklańcu dysponuje wprawdzie odpowiednią salą i sceną, ale występujący już kiedyś z powodzeniem na schodach pałacu w Nakle Śląskim śpiewacy Jutrzenki uznali, że oprawa „pałacowa” będzie na galę najlepsza. Pomimo tego, że w pewnym momencie w CKŚ pojawiło się około 300 osób (połowa to członkowie chórów), impreza przebiegła bardzo sprawnie pod względem organizacyjnym, z czego zadowoleni byli zarówno uczestnicy gali, jak i dyrektor Stanisław Zając, któremu serdecznie za tę gościnę podziękowano.

Zdjęcia: GOK