Spotkania

Rozśpiewane spotkanie

6 lipca 2013

To była wyjątkowo rozśpiewana „oficjałka”. 5 lipca 2013 r. w CKŚ w ramach II Europejskiego Spotkania Kobiet odbyło się spotkanie posłanki do Parlamentu Europejskiego pani Małgorzaty Handzlik oraz posła do Sejmu RP Tomasza Głogowskiego z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tarnogórskiego. W spotkaniu, współorganizowanym przez CKŚ, na krótko pojawiła się także starosta Lucyna Ekkert. Małgorzata Handzlik postarała się o to, aby w programie obok oficjalnych wystąpień znalazło się miejsce na śpiew i zabawę, do których – wykazując ku temu ogromny talent – zaprosiła obecne panie i nielicznych panów (wśród nich wójta gminy Świerklaniec Kazimierza Flakusa oraz kilku sołtysów). Już zatem na wstępie oficjalna atmosfera została przełamana wspólnym odśpiewaniem piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”, a atmosferę rozbawienia spotęgowały występy dwóch zespołów Kół Gospodyń Wiejskich. Były to „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic, które wykonały kilka tradycyjnych piosenek, oraz kabaret „Bez chłopa” z Tąpkowic, którego przedstawicielki brawurowo parodiowały Marylę Rodowicz oraz zespoły „Tercet Egzotyczny” i „The Beatles”. W kolejnym wystąpieniu europosłanka Handzlik zapoznała zebranych ze swoją pracą w Parlamencie Europejskim oraz wręczyła nagrody. Licznie przybyłe panie miały także okazję wylosować wyjazd do Brukseli do Parlamentu Europejskiego – szczęście uśmiechnęło się do dwóch z nich.