Otwarcie wystawy

„Ryśkowe ôbrŏzki z Ślōnskŏ i Polski” – otwarcie wystawy plakatu Ryszarda Kai

19 sierpnia 2023

Otwarta wczoraj, 19 sierpnia 2023 r. wystawa „Ryśkowe ôbrŏzki z Ślōnskŏ i Polski” z plakatami, kostiumami i projektami scenograficznymi Ryszarda Kai jest dużym wydarzeniem artystycznym (dużym także dlatego, że eksponowane jest ok. 100 plakatów), bo też i zmarły w 2019 r. artysta był nietuzinkowy. Malarz, grafik, scenograf, kostiumolog, a przede wszystkim plakacista, którego te właśnie poświęcone Polsce dzieła, efekt jego wojaży sprzed lat, bardzo celnie oddają kulturową i nie tylko, tożsamość poszczególnych regionów, w tym także Śląska.

Przygotowanie tej ekspozycji, w bardzo atrakcyjnej formule (pokaz kostiumów ilustruje muzyka ze spektakli, na co pozwala skorzystanie z kodu QR z tabliczek opisowych) stanowił dla pracowników Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim Centrum wielki wysiłek organizacyjny (sprowadzenie eksponatów z Wrocławia i Poznania) i wymagał dużej inwencji w aranżacji wystaw, co jest wielką zasługą kuratorki Anny Kempa-Gąsior.

Obecny na otwarciu Leszek Jamrozik, który udostępnił wszystkie plakaty i niektóre kostiumy oraz projekty, był także konsultantem, podkreślił wielorakie znaczenie plakatowej twórczości Kai, który w czasie apogeum PRL-owskiej propagandy wizualnej pozwolił sobie na apolityczność, dzięki czemu jego dzieła trafiały do każdego Polaka. W znakomity sposób pokazał, że mimo specyfiki tamtych czasów Polska mogła być krajem bardzo ciekawym i inspirującym. Poprzez odpowiedni dobór kontekstów i tematów wystawa ma ogromny walor edukacyjny i przygotowana została w dużym stopniu pod kątem młodych ludzi.

Kostiumy wypożyczyli: Opera Wrocławska oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, a projekty kostiumów i scenografii – Opera Śląska. Dziękujemy!

Na wernisażu pojawili się starosta tarnogórska Krystyna Kosmala i wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, którzy objęli „Ryśkowe obrazki…” Patronatem Honorowym. Patronat Honorowy został przyznany również przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Bardzo dziękujemy!

Tekst i zdjęcia: Renata Głuszek

Patronat Honorowy

Herb Województwa śląskiego i napis: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Starosta Tarnogórska
Krystyna Kosmala

Po prawej stronie niebieskimi i zielonymi literami widnieje napis "Świerklaniec Gmina z widokiem..." Po lewej stronie herb Świerklańca

Wójt Gminy Świerklaniec
Marek Cyl

Partnerzy projektu

Czerwona ramka, na środku duży czerwony kleks. Na górze napis Ryszard Kaja Fundacja. Na dole napis FB.com/ Kaja Ryszard Strona
Logo Opera Śląska
Logo Opera Wrocławska
Logo Tetr Wielki i. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Patronat medialny

Logo TVP Kultura
:pgp nowe radio/88,7 FM Piekary
Logo Polskie Radio Katowice
Napis Ślązag