Wystawa czasowa 2021

Schaffgotschowie

Pełny tytuł: Schaffgotschowie. Potomkowie Piastów i spadkobiercy śląskiego Kopciuszka

Kurator: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki

Patronat Honorowy: hrabia Hans Ulryk Schaffgotsch, Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Projekt: VIII Szlachecki weekend

Loga i nazwy partnerów wydarzenia: Instytur Kultury Rycerskiej w Tarnowskich Górach, Oberschlesisches Landesmuseum Archiwa Państwowe, parafia pw Podwyższenia Krzyża Świętego, Mauzoleum Kopice, Muzeum Piastów Śląskich, Pałac Jedlinka, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Śląska Opolskiego, Biblioteka Śląska, Logo powiatu Tarnogórskiego. Patroni medialni: Gwarek i radio Piekary

O WYSTAWIE

Nakielscy Henckel von Donnersmarckowie, Piastowie z Brzegu oraz śląscy Schaffgotschowie – trzy różne dynastie i wiele wspólnego. Związki łączące wspomniane rody ukazuje wystawa historyczna „Schaffgotschowie. Potomkowie Piastów i spadkobiercy śląskiego Kopciuszka”, zorganizowana w ramach VIII edycji „Szlacheckiego weekendu”.

Zgodnie z tytułem ekspozycja koncentruje się na dziejach Schaffgotschów, jednym z najstarszych i najbardziej zasłużonych rodów arystokratycznych Śląska – ponad 700 lat historii! Główny wątek stanowią  jego piastowskie koligacje, wynikające z faktu ożenku w 1620 r. Hansa Ulryka Schaffgotscha z księżniczką brzeską Barbarą Agnieszką. Spora część ekspozycji jest poświęcona słynnemu mariażowi kolejnego Hansa Ulryka z córką służącej, Joanną Grycik, zwaną śląskim Kopciuszkiem. A jakie tropy wiodą do pałacu w Nakle Śląskim? Także tego można dowiedzieć się z wystawy. 

Eksponaty zgrupowane są tematycznie w trzech salach. W pierwszej sali znajdują się plansze poświęcone arystokratycznym rodom (wystawa stała). Sala edukacyjna mieści książki, artykuły prasowe, plansze tematyczne (np. nowinki prasowe) i genealogiczne. Najcenniejsze eksponaty, odnoszące się do związków łączących Piastów z Schaffgotschami, mieści sala tzw. muzealna. Są tu m.in. starodruki z XVIII w., dokumenty, księgi z XVIII w., pieczęć księcia Jerzego II z 1586 r., monety, pamiątki po Schaffgotschach, miniaturowy Almanach Gotajski z podobizną Emanuela Schaffgotscha (teść Joanny Grycik), replika Bawarskiego Orderu Teresy, który otrzymała Joanna oraz kartusz herbowy.

Widok ogólny sal.