Wykład

Śląskie wybory

8 kwietnia 2013

„Śląska szlachta między Polską a Śląskiem” to tytuł prelekcji, jaką 5 kwietnia dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki wygłosił w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach. Prelekcji towarzyszył finisaż wystawy Mirosława Ogińskiego „Rezydencje śląskiej szlachty”.

W swojej prelekcji dr Kuzio-Podrucki opowiadał o rodach, które poprzez swoją historię łączyły Śląsk z sąsiednimi regionami, m.in. z Małopolską i z księstwem siewierskim. Do wspomnianych rodów należały familie Odrowążów, Mieroszewskich, von Kramsta i Turzonów. Doskonałą ilustrację tematu stanowiły akwarele Mirosława Ogińskiego, poświęcone siedzibom śląskich rodów arystokratycznych i szlacheckich. Z Koziegłów wystawa przenosi się do Centrum Kultury Śląskiej, gdzie będzie prezentowana przez kilka najbliższych miesięcy. (reg)