Spektakl

Ślonsko moda dla dzieci

11 czerwca 2015

Śląski ubiór oraz życie tradycyjnej śląskiej rodziny pokazali uczniowie szkoły podstawowej z Wojski w bardzo udanym i zabawnym spektaklu „Ślonsko moda”, który został przedstawiony w Centrum Kultury Śląskiej 10 czerwca 2015 r. uczniom z nakielskiej podstawówki oraz podopiecznym tutejszego DPS. Widowisko, zrealizowane pod kierunkiem pani Moniki Ziob, przygotowano z okazji II Dnia Śląskiego w szkole w Wojsce. Obecny wówczas na widowni dyrektor CKŚ Stanisław Zając tak się zachwycił pomysłem i wykonaniem, że postanowił zaprosić młodych artystów do pałacu w Nakle Śląskim. I mimo że przygotowanie sceny wymagało od niezawodnej ekipy firmy OHO Adama Pyrka sporo wysiłku, efekt okazał się jak najbardziej tego wart.
Licznie zgromadzone na widowni dzieciaki oglądały perypetie bohaterów przedstawienia z dużym zaciekawieniem, a trzeba dodać, że wygłaszane w śląskiej gwarze kwestie brzmiały znakomicie i miejmy nadzieję – zachęcająco do zapoznawania się z językiem mam i babć. Bo niestety, nad czym ubolewa dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce pan Dariusz Paździor, znajomość gwary powoli zanika. „Ślonsko moda” miała duży walor edukacyjny. Jednym z ważniejszych akcentów widowiska było pokazanie tradycyjnego stroju Ślązaczki. Spektaklowi towarzyszył taniec i piosenki, a młodzi aktorzy wywiązali się ze swych zadań znakomicie. Dyrekcji i nauczycielom należą się wielkie słowa uznania za to, że w liczącej zaledwie kilkudziesięciu uczniów szkole zdołali zrealizować tak udane i wymagające niemało trudu widowisko.
Prezentacja „Ślonskiej mody” była nie tylko elementem popularyzacji śląskiej tradycji i kultury w ramach programu Centrum Kultury Śląskiej, ale stanowiła wkład CKŚ w Metropolitalne Obchody Dnia Rodziny.