Wernisaż

Spotkanie po latach – wernisaż

14 grudnia 2020

Z pewnym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych planów, bo dopiero 13 grudnia 2020 r., odbyło się otwarcie wystawy „Spotkanie po latach. Sylwetki i wspomnienia o pracujących dla i wokół nakielskich Henckel von Donnersmarcków”. Niestety, ze względu na zamknięcie instytucji kultury z powodu wirusa COVID-19 impreza miała charakter zamknięty i można w niej było uczestniczyć jedynie w roli obserwatora relacji na Facebooku Centrum.

Przesunięcie terminu wystawy związane było m.in. z bardzo dużą ilością archiwalnego materiału fotograficznego, po części mocno zniszczonego, który należało odrestaurować tak, aby można go było powiększyć do dużego formatu.

W otwarciu wystawy uczestniczyli: dyrektor Centrum Stanisław Zając, prezes Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga pani Ilona Kapica – SMNŚl to główny organizator i wnioskodawca dofinansowania przez Samorząd Województwa Śląskiego – a także pracownice Centrum: Barbara Bereska, pomysłodawczyni i koordynatorka ekspozycji, oraz wspierająca ją swym piórem Renata Głuszek. Kurator i konsultant historyczny Arkadiusz Kuzio-Podrucki wystąpił w roli oprowadzającego po wystawie.

„Spotkanie po latach” objęli Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.

Podczas gdy dyrektor Stanisław Zając skupił się na „formalnościach” i podziękowaniach, pani Ilona Kapica przedstawiła w punktach najważniejsze aspekty wystawy, a są one jej zdaniem następujące:

  1. Uzupełnienie historii lokalnej dotyczącej Nakła Śląskiego i okolic. Wobec naturalnego odchodzenia bezpośrednich świadków tych wydarzeń bądź ich potomków jest to praktycznie ostatni już moment, aby zachować i utrwalić te historie i wspomnienia.
  2. Potomkom bohaterów wystawy „Spotkanie po latach” daje sposobność do głębszego i bliższego spojrzenia na historię ich przodków, a może odkrycia nieznanych wątków z ich dziejów. Pozwoli to wypełnić białe plamy związane z historią pałacu, a także ogólną historią śląskiej arystokracji.
  3. Świadomość ważnej roli, jaką odegrali przodkowie i krewni bohaterów wystawy w tworzeniu lokalnej historii oraz kultury umocni więź mieszkańców Nakła Śląskiego (także tych, którzy stąd wyjechali) z ich ziemią rodzinną.
  4. „Spotkanie po latach” posłuży do zwiększenia stopnia integracji społeczności Nakła Śląskiego poprzez wzmocnienie poczucia tożsamości. Zachodzić to może na dwóch poziomach. Pierwszy to odbiorcy dojrzali i starsi, którzy znali uczestników wydarzeń,
    o których opowiada wystawa i którzy to odbiorcy poczują się częścią tej samej historii. Drugi dotyczyć będzie osób młodych oraz dzieci, które dopiero z wystawy dowiedzą się, jak znaczącą rolę w historii Nakła Śląskiego odegrali ich dziadkowie i pradziadkowie i mogą w ten sposób, poprzez te więzi rodzinne, odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie tutejszej społeczności.
  5. Dla nas wszystkich ta wystawa to cenna lekcja historii, pogłębiająca wiedzę o dawnych mieszkańcach pałacu w Nakle Śląskim, a także uświadamiająca nam w jak ważnym i wyjątkowym miejscu mieszkamy.

Cała relacja na FB składała się z 3 części. Oficjalną poprzedził ponad ośmiominutowy materiał zza kulis, pokazujący przygotowania do wystawy z wstępem dyrektora, a na zakończenie Arkadiusz Kuzio-Podrucki opowiedział o poszczególnych sekcjach wystawy. Poniżej zamieszczamy link do pełnej relacji na YouTube. Całość realizacyjnie opracował Marek Wesołowski.

Program: 00.00 – 08.41 – wstęp / 08.43 – 16.08 – oficjalne otwarcie / 16.09 – 22.22 – oprowadzenie po wystawie