Wystawa stała

Spotkanie po latach

Sylwetki i wspomnienia pracujących dla oraz wokół nakielskich Henckel von Donnersmarcków

Organizatorzy: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w Nakle Śląskim

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Starosta tarnogórski Krystyna Kosmala

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Śląskiego

O WYSTAWIE

Służba pałacowa oraz inni pracownicy rodzin arystokratycznych nie są zazwyczaj obiektem badań historycznych, a szkoda, ponieważ ich historie bywają bardzo interesujące i wnoszą sporo ciekawych informacji na temat życia dworskiego. W przypadku pałacu w Nakle Śląskim skromna wiedza na temat jego funkcjonowania została dzięki tej wystawie uzupełniona o wiele cennych informacji, czasami anegdotycznych. Przywołana została ponadto pamięć ludzi oraz ich czasami smutnych lub powikłanych losów z okresu II wojny światowej lub powojennych. Wobec naturalnego odchodzenia bezpośrednich świadków tych wydarzeń bądź ich potomków jest to praktycznie ostatni już moment, aby zachować i utrwalić ich wspomnienia, będące kapitalnym źródłem informacji historycznej.

Na „Spotkanie po latach” w wersji pełnej składają się 44 plansze z fotografiami oraz biogramami, podzielone na 4 sekcje: Nakło Śląskie (najważniejsze instytucje przedwojennego Nakła: kościół, Zakład św. Łazarza, straż pożarna, policjanci); Pałac (charakterystyka pałacu, biogramy służby pałacowej); Majątek i gospodarstwo (omówienie, biogramy pracowników); U kuzynów – omówienie innych dworów, biogramy. W marcu 2024 r. wystawa będzie uzupełniona o kolejne 3 plansze z biogramami.

W chwili obecnej wystawa prezentowana jest w bardzo ograniczonym zakresie: wybrane tablice z biogramami na korytarzyku I piętra, zdjęcia pałacu w szatni oraz tablice z Nakła Śląskiego na bocznej klatce schodowej.

Wprowadzenie do wystawy przez dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego

Wstęp do wystawy i materiał zakulisowy – dr Stanisław Zając, dyrektor CKŚ

PODZIĘKOWANIE

Organizatorzy składają gorące podziękowanie wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się na współpracę, znaleźli czas i ochotę na skontaktowanie się z Centrum oraz podzielili się swą wiedzą, zdjęciami i dokumentami swoich krewnych czy znajomych.

  • Pomysłodawca i koordynator: Barbara Bereska
  • Współpraca i redakcja: Renata Głuszek
  • Konsultacja historyczna: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki
  • Opracowanie zdjęć oraz projekt graficzny plansz: Magdalena Zaton-Mikołajczak