Spotkania

Spotkanie z Jerzym Stępniem

10 września 2013

12 września o godz. 16.00 odbędzie się inauguracja Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”, który prowadzić będzie Kamil Łysik. W latach 2009-2011 Klub w nieco innej formule realizowany był w Muzeum Śląskim w Katowicach. Obecnie jego siedzibą staje się Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.
Zaszczytem dla CKŚ jest goszczenie w spotkaniu inauguracyjnym Jerzego Stępnia, współtwórcy reformy samorządowej w 1999 r. i byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tematy, jakie zostaną poruszone, to m.in. rola powiatu jako instytucji samorządu terytorialnego oraz związki starożytnego polis i współczesnego powiatu tarnogórskiego. Spotkania w ramach klubu stanowią rozszerzenie dotychczasowej oferty CKŚ o rozmowy i dyskusje ludzi zainteresowanych bezpośrednim uczestnictwem i możliwością twórczej wymiany poglądów z osobistościami świata kultury, nauki i życia publicznego. Zapraszamy, wstęp wolny!
Fot. internet