Film | Wykład

Stare pocztówki

23 sierpnia 2013

W środę 21 sierpnia w pałacu w Nakle Śląskim odbyła się kolejna ciekawa prelekcja z cyklu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów miast i gmin”, organizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Centrum Kultury Śląskiej. Tym razem wykład, „Tarnogórskie widokówki 1895 – 19945”, wygłosił Roman Gatys, który jest posiadaczem ich pokaźnego zbioru, liczącego około tysiąca zabytkowych już pocztówek. Nie są to bynajmniej okazy przypadkowe, gdyż Roman Gatys preferuje te oparte na litografii i pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Prezentacja jego pięknych kartek wzbudziła liczne komentarze, do których skłoniło uczestników prelekcji porównanie historycznego już wyglądu charakterystycznych miejsc ze stanem obecnym, zwłaszcza że niektóre obiekty sprzed przebudowy są trudne do rozpoznania. Ciekawiły budynki i pomniki, których już nie ma. Nic zatem dziwnego, że długo po wykładzie trwała wymiana uwag i poglądów na temat Tarnowskich Gór. Pojawiły się nawet opinie, że dawno nie było tak wciągającej słuchaczy prelekcji.