Wystawa czasowa 2019

Świadomość ciała

Organizator wystawy: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski

Wystawa przeznaczona jest dla odbiorcy od 16 r. życia

Autorzy zdjęć

Łukasz Cyrus, Jakub Gadek, Iwona Germanek, Sławomir Jodłowski, Antoni Kreis, Jerzy Łakomski, Arkadiusz Ławrywianiec, Katarzyna Łata, Beata Mendrek, Bogusław Michnik, Halina Morcinek, Jowita Mormul, Kamil Myszkowski, Joanna Nowicka, Piotr Oleś, Patrycja Pawęzowska, Zbigniew Podsiadło, Krzysztof Szlapa, Janusz Wojcieszek

O WYSTAWIE

Arystoteles rozumiał człowieka jako jedność duszy i ciała. Ciało jest materią, a dusza formą człowieka… Piękno i harmonia ciała od wieków bywały natchnieniem dla artystów; nie inaczej jest i dziś.

We wstępie do książki „Ciało” Williama A. Ewinga znajdujemy proste, a przecież intrygujące nas wszystkich, pytanie: „Co sprawia, że ludzkie ciało pozostaje dziś w centrum nieustannej uwagi?” To właśnie pytanie, i wciąż nierozwikłana tajemnica różnorodnego postrzegania ludzkiego ciała, zainspirowały mnie do stworzenia wystawy pod tytułem „Świadomość ciała”.

Zatem powtórzmy: Co powoduje, że tak wielu rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy, fotografów i innych artystów wciąż na nowo podejmuje ten temat? I czym w ogóle jest owa świadomość ciała? Kilka osób poproszonych o wyrażenie pierwszego skojarzenia odpowiedziało w całkowicie różny sposób! Prof. Ewa Chojecka – historyk sztuki, stwierdziła, że ten termin kojarzy jej się z Michałem Aniołem i jego rzeźbami oraz z obrazami impresjonistów przedstawiających ludzkie postaci. Sabina Wawerla-Długosz, pracownik Muzeum Historii Katowic, pierwsze skojarzenie miała natomiast ze świadomym użyciem ciała jako tworzywa teatralnego, podkreślającego znaczenie gestu i ruchu na wyrażenie treści sztuki. Mój 25 letni syn Amadeusz odczytał pytanie jeszcze inaczej, świadomość ciała określając jako sposób jego traktowania, odżywianie, uprawianie sportu i w efekcie reakcji zwrotnej organizmu.

Dziewiętnastu twórców z Okręgu Śląskiego ZPAF podjęło się wyzwania polegającego na zinterpretowaniu zaproponowanego tematu za pomocą medium fotografii. Efektem jest cała gama postaw twórczych. W przedstawionych zdjęciach możemy zobaczyć akt prezentujący piękne ciało kobiety, znajdziemy również odniesienie do natury. Są prace będące przejawem emocji kobiety. Ale jakiej? Zagubionej, niepewnej otaczającego świata, czy może kuszącej jednak swoją fizycznością? Spotkamy także podejście makro, tak jakby twórca chciał przeniknąć w głąb cielesności, poznać najbardziej skryte jej tajemnice. Może warto więc zadać jeszcze jedno pytanie: jaka jest MOJA świadomość ciała? Mam nadzieję, że każdy będzie mógł odpowiedzieć sobie na to pytanie po zobaczeniu wystawy w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle.

Arkadiusz Ławrywianiec

wrzesień 2019