Szlachecki weekend

Szlachecki weekend II – Pożegnanie wystawy

Pierwszy dzień jesiennej kulminacji „Szlacheckiego weekendu II” upłynął pod znakiem pożegnania wystawy “Szlachta śląska – między Śląskiem a Europą”, które odbyło się 19 września 2015 r. Goście tego wieczoru zostali zaproszeni do „Salonu muzycznego hrabiny Laury”, ale wcześniej nastąpiła część oficjalna. Sprawującego Patronat Honorowy starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka reprezentowała sekretarz Zarządu, pani Aleksandra Król-Skowron, w ceremonii uczestniczyła także radna Sejmiku Wojewódzkiego pani Lucyna Ekkert, która jako poprzedni starosta otwierała ubiegłoroczną imprezę. W salonie zasiadł także poprzedni wójt gminy Świerklaniec, pan Kazimierz Flakus, który również wspierał narodziny „Szlacheckiego weekendu” 2014.

Z obszernej informacji pomysłodawcy i kuratora wystawy, dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego pałacowi goście dowiedzieli się, że wystawa tak naprawdę nie znika, a to, co pozostanie w Centrum Kultury Śląskiej, przekształci się w stałą, prezentowaną na dwóch salach ekspozycję poświęconą rodowi Henckel von Donnersmarck oraz jego kuzynom. – Są ludzie, którzy poszukują w CKŚ sztuki, są tacy, których interesuje historia, zwłaszcza historia śląskiej szlachty, czego dowodem była wysoka frekwencja na tej wystawie. W związku z tym w programie naszej instytucji trzeba uwzględniać obydwa aspekty – powiedział pałacowy historyk.

Na temat znaczenia historii obszernie wypowiedziała się pani Stanisława Szymczyk, która w ten sposób wprowadziła uczestników finisażu w jego część artystyczną. Za szczególnie ważny uznała cytat z wypowiedzi Jana Pawła II: – Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.

A potem licznie zgromadzeni uczestnicy tego wydarzenia (większość z nich to słuchacze Tarnogórskiego Stwarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, którzy przybyli do pałacu wprost z wycieczki do zamku w Mosznej) przenieśli się w epokę Laury i Hugona Henckel von Donnersmarck (bohaterką spektaklu była pierwsza żona Hugona, która nie zdążyła zamieszkać w pałacu, ukończonym już po jej śmierci). Spektakl „W salonie muzycznym hrabiny Laury” został oparty na tekście pochodzącym z książki Gabrieli Horzeli-Szubińskiej (bardzo zasłużonej, jak wspomniała pani Stanisława Szymczyk, w dziedzinie krzewienia historii). Siedzący przy stoliku Laura (Aleksandra Różycka) i Hugo (Jan Różycki) wspominali swoje młodzieńcze zauroczenie i wspólnie spędzone lata małżeństwa, przy czym hrabina mocno żaliła się na ciągłą nieobecność pochłoniętego interesami męża. Dało to pretekst do przybliżenia widzom licznych inwestycji hrabiego. Muzyczną oprawę spektaklu stanowiły pieśni i utwory muzyczne, głównie walce, z okresu romantyzmu. Wystąpiły Izabela Pischka (śpiew) oraz Ewelina Wolniszewska (akompaniament). Za zorganizowanie przedstawienia należy się duże odziękowanie TSUTW oraz jego szefowej pani Magdalenie Latacz.

II edycja „Szlacheckiego weekendu” okazała się dużym sukcesem Centrum. Walory edukacyjne wystawy i sposób prezentacji historii śląskiej szlachty zostały docenione także przez otwierającego w maju tę ekspozycję hrabiego Andrzeja Henckel von Donnersmarck. W swoim liście do dr Kuzio-Podruckieego hrabia napisał m.in.: „Chcemy Panu pogratulować również tak udanej wystawy, którą przygotowano w duchu poszanowania tradycyjnych wartości i symboli minionego piękna i potęgi.”

Ale tej wystawy nie byłoby w tak interesującym kształcie, gdyby nie dobra współpraca z Oberschlesische Landesmuzeum w Rattingen oraz Zespołem Pałacowo-Parkowym Jedlinka w Jedlinie Zdroju (jego właściciel, pan Radosław Leda, udzielił wsparcia nie tylko w postaci eksponatów, ale także finansowego). Ciąg dalszy nastąpi, a „Szlachecki weekend III” odbędzie się w przyszłym roku także w Jedlince.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc w organizacji Szlacheckiego weekendu II Centrum Kultury Śląskiej składa serdeczne podziękowanie.

Zdjęcia: Marek Wesołowski