Aktualności | Szlachecki weekend

„Szlachecki weekend” w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków

3 listopada 2015

Z dużą dozą niepewności, ale i dumy pracownicy Centrum Kultury Śląskiej oczekiwaliśmy 5 listopada 2015 r. werdyktu w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym, którego organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Centrum Kultury Śląskiej zgłosiło do konkursu „Szlachecki weekend” z 2014 r. (zgodnie z wymogami regulaminu).

Warunkami uczestnictwa w konkursie było:

– realizacja projektu w 2014 r.
– upowszechnianie wiedzy o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczynienie się do zwiększania świadomości społecznej w dziedzinie potrzeby zachowywania zabytków w dobrym stanie
– angażowanie przynajmniej częściowo uczestników projektu, w tym publiczność, do poznawania zabytków in situ (w miejscu).

Centrum Kultury Śląskiej zgłosiło „Szlachecki weekend” w kategorii „Wystawy i projekty multimedialne”. W pierwszej edycji projekt obejmował projekcję filmu „Gloria i exodus. Historia szlachty śląskiej” i spotkanie z hrabią Mikołajem Ballestremem, wycieczkę członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku do Pławniowic, otwarcie wystawy „Jak zostać lordem” oraz rajd rowerowy „Szlakiem górnośląskich rezydencji”.

Ogłoszenie wyników odbyło się 5 listopada w czasie I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa w Opolu. Centrum Kultury Śląskiej reprezentował dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, pomysłodawca i spiritus movens „Szlacheckiego weekendu”. Niestety, wyróżnienia nie dostaliśmy, ale satysfakcja z nominacji pozostała.

Na zdjęciach przypominamy wydarzenia ubiegłorocznej imprezy.