Przez dwa dni - 12 i 13 czerwca – gościli w Centrum Kultury Śląskiej prelegenci i słuchacze interdyscyplinarnej konferencji pt. „Park. Przestrzeń i metafora” zorganizowana przez Komisję Historycznoliteracką Oddziału PAN w Katowicach, Instytut Nauk o Literaturze...