Obrazy zaprezentowane na wystawie stanowią reprezentatywny przegląd dorobku Aleksandra Turka, ukazujący różnorodność tematów i uniwersalność technik. Za tytuł wystawy obrazo przynależność do stylu, który Artysta uprawiał jako kolorysta. Wystawa będzie podzielona...