Wystawa czasowa 2019

Tajemnice utraconego pałacu

Właściciel fotogramów: Stowarzyszenie „Nasze Miechowice”

Właściciel repliki pałacu: Stowarzyszenie miłośników klocków LEGO „Zbudujmy.to”

Wystawa prezentuje unikatowe archiwalne zdjęcia pałacu rodziny Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach. Na 24 fotogramach można zobaczyć jego wnętrza oraz widok z zewnątrz, a także sceny portretowe na tle budynku. Dodatkową atrakcją ekspozycji jest gablota ze zdjęciami i publikacjami na temat Tiele-Wincklerów i pałacu.

Pałac w Miechowicach, będący własnością rodziny Tiele-Wincklerów, został zbudowany w 1812 r. W ręce Franza Wincklera trafił dzięki jego ożenkowi z ówczesną dziedziczką (rok 1832/1833), a pozostał własnością Tiele-Wincklerów do roku 1925, w którym sprzedano go spółce akcyjnej Preussengrube AG. Za Tiele-Wincklerów pałac był dwukrotnie gruntownie przebudowany i rozbudowany, zyskując cechy XVI-wiecznego gotyku angielskiego. W styczniu 1945 r. budynek został spalony przez żołnierzy radzieckich, a w 1954. ruinę wysadzono w powietrze. Ocalałe resztki są obecnie odbudowywane celem utworzenia w nich ośrodka kulturalnego.