Wykład

Tańce i prelekcja na ostatnim w 2015 r. wykładzie DWPN

4 listopada 2015 r., czyli jak zwykle w pierwszą środę miesiąca, odbył się ostatni już w tym roku wykład w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego wespół z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tym razem prelekcję – jej tematem była „Działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa i zabytków kultury w okresie jego sześćdziesięcioletniej działalności” – wygłosił Waldemar Musioł, członek władz Stowarzyszenia.

Prelekcja, ilustrowana przeźroczami i planszami, ukazała ogrom prac przedsięwziętych przez SMZT w tym jednym tylko zakresie działalności. Pan Musioł, kierownik sekcji ochrony zabytków, wspomniał także o założycielach i najbardziej zasłużonych członkach stowarzyszenia. Obecny na sali jeden z nich, pan Stanisław Wyciszczak, otrzymał od licznie zebranych dużą owację.
Skoro był to ostatni w tym roku wykład, musiał czymś się wyróżnić i otrzymać dodatkową oprawę. Zapewniły to dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, które zatańczyły i zaśpiewały na śląską nutę, a jedna z „artystek” opowiedziała po śląsku o życiu swego prastarzika. Dziękujemy państwu Ziajom, opiekunom i rodzicom dzieci, którzy i w tę środę byli przy swoich pociechach.