Wystawa czasowa 2022

Terytoria materii. Od logiki formy do stylistycznych inwersji

Termin wystawy: 19 XI 2022 – 31 I 2023

Główny organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby

Autor projektu: prof. Jacek Kucaba

Kurator wystawy: dr Paweł Jach

O WYSTAWIE

Wystawa zbiorowa pedagogów i studentów Katedry Rzeźby w Materiale, Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz zaproszonych artystów. Celem tej ekspozycji jest zaprezentowanie nowych zjawisk, osiągnięć i eksperymentów wśród artystów.  Poszczególne dziedziny twórczości wybranych artystów; ich podejście do materii, zwłaszcza do procesu twórczego wraz z dążeniem do mistrzostwa technologicznego w danym materiale, stanowią przyczynek do refleksji nad miejscem klasycznych mediów w rzeźbie współczesnej. Przedsięwzięciu będzie towarzyszyło wydanie katalogu prezentującego wystawiane prace oraz teksty zaproszonych artystów przygotowane na konferencję o tym samym tytule.

Prof. dr hab. Jan Tutaj, dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie (wypowiedź z wernisażu):

Rzeźba to przedsięwzięcie, które od zarania miało aspekt pragmatyki wynikającej z materii, z tworzywa, które jest materią, ale które bywa też problelem samym w sobie. Twórca niekoniecznie zastanawia się nad tym, jakie treści wyższe przekazywać, ale również zastanawia się, czym jest materia sama w sobie. Na pewno Państwo, uważnie się przyglądając, zobaczycie różnice, które tkwią w materii różniącej drewno od kamienia, kamień od ceramiki, ceramikę od brązu, brąz od stali spawanej. To materiały, które w rzeźbie współczesnej nabierają nowego sensu.. Współczesna sztuka abstrakcyjna mówi językiem tworzywa, niekoniecznie zastanawiając się nad treścią, tematem. Nierozerwalnie związana z rzeźbą jest przestrzeń. Przestrzeń nie tylko w sensie dosłownym, czyli otoczenia, w które można rzeźbę czasowo wstawić i zdemontować, ale przestrzeń, która jest elementem budującym, która jest wnętrzem materii, budując relację między wnętrzem a odbiorcą.

AUTORZY:

Tomasz Bielecki, Sławomir Biernat, Magdalena Cisło, Iwona Demko, Andrzej Dromert, Michał Dziekan, Mateusz Grobelny, Paweł Jach, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Andrzej Kosowski, Jacek Kucaba, Sebastian Mikołajczak, Grzegorz Niemyjski, Marcin Nosko

studenci: Monika Leśniak, Natalia Małkiewicz, Aleksandra Olszar, Bogdan Popardowski, Milena Pułaczewska, Marcin Rockstein, Agnieszka Sowińska, Norbert Sipos, Kamila Stovrag, Kamila Wajda, Sabina Wojtasińska

Fot. Sławomir Biernat (2 i 5), Michał Lerka (1, 3, 4, 6)

Fot. Renata Głuszek