Aktualności

To był rok!

30 grudnia 2016

Z dniem 31 grudnia Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim kończy czwarty już rok swojej działalności. W naszej ocenie był to rok bardzo dobry, nie tylko ze względu na ciekawe i udane imprezy, ale także ze względu na pojawienie się w naszym programie nowych projektów, które zostaną wpisane w nasz program na stałe.
A oto czym żyliśmy w mijającym roku. Rozpoczęliśmy go wielką i – co ważne – premierową wystawą Leszka Szurkowskiego i Ryszarda Tabaki „Incidental & Accidental. Między Determinacją a Przypadkiem”. Kończymy bardzo prestiżową, retrospektywną wystawą Leszka Mądzika „Warstwy mroku”. Ogromne zainteresowanie wzbudziło „Simulacrum?” Ireneusza Walczaka (cykl „Wiosenne ASPiracje”), któremu towarzyszył wykład dr Anny Chromik oraz lekcje uczniów z II LO im. Staszica, prowadzone przez dyrektora Kazimierza Sporonia. W sumie zaprezentowaliśmy 12 ekspozycji – artystycznych (poza wyżej wymienionymi były to: „10 wizji Raju”, „10 x 10 x 10”, „Spasi i sochrani – Zbaw i zachowaj”, „Otwarte rozdziały”, „By the way”) oraz edukacyjnych („Świat europejskich orderów”, „Kościoły drewniane Górnego Śląska”, „Górny Śląsk – piłka i polityka”, „Splendor odzyskany”). Wernisażom wtórowały zwykle koncerty – tu możemy pochwalić się występem Kwartetu Śląskiego, ponadto zagrali lub zaśpiewali m.in. chór prawosławny OKTOICH, Kinga Głyk, Hanna Balcerzak, Jolanta Literska, Beata Przybytek. Odbyły się trzy samodzielne koncerty: „Oscillate” – w ramach tradycyjnego „Tłustego czwartku z bluesem”, „Cherry, Kowalewski, Skolik Special Trio” oraz „Koncertujące arie barokowe” z udziałem Jarosława Kitali (baryton) i Hanny Balcerzak (klawesyn) – to był nasz debiut w roli współorganizatora Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, a zarazem nowość w programie, która będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Wielkim sukcesem okazał się III Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty” – tradycyjny element „Szlacheckiego weekendu”. Kupony rajdowe rozeszły się w ciągu tygodnia, a w rajdzie uczestniczyły aż 153 osoby (frekwencyjny rekord w tego typu imprezie). To, co nam sprawiło szczególną radość, to duże zaangażowanie społeczności Nakła Śląskiego, które ufundowało atrakcyjne gadżety na loterię fantową – bardzo serdecznie za to dziękujemy! Przy okazji „Szlacheckiego weekendu” wydaliśmy publikację „Śląska szlachta. Między Śląskiem a Europą”, podsumowującą dotychczasowe edycje tej cyklicznej imprezy. Jest jeszcze do kupienia – zapraszamy!
Tegoroczna edycja kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej” dała nam równie duży powód do zadowolenia. Wprawdzie nie było w tym roku wystawy, ale za to do zdjęć zgodzili się pozować reżyser Kazimierz Kutz oraz aktor Franciszek Pieczka, co ukoronowało nasze kilkuletnie starania. Zgoda obydwu wybitnych postaci kultury dobitnie świadczy o tym, że kalendarz TKŚ ma już swoją renomę, a o dużym zainteresowaniu nim świadczy to, że choć ukazał się dość późno, bo na początku grudnia, nakład został już praktycznie wyczerpany.
We wrześniu w Centrum odbyła się impreza, która, podobnie jak koncerty w ramach Festiwalu Gorczyckiego, będzie kontynuowana. Mowa o I Ogólnopolskich Warsztatach Stylu Zabrzańskiej Szkoły Suzuki z udziałem dzieci i młodzieży uczącej się gry na skrzypcach (do tej decyzji przyczyniły się doskonałe warunki do przeprowadzenia takich warsztatów w pałacu w Nakle Śląskim). To wydarzenie zainicjowało powstanie projektu organizacji w Centrum cyklicznych koncertów muzyki dawnej.
Równie wysokie oceny zyskuje możliwość odbywania w Centrum konferencji naukowych. W 2016 r. po raz drugi spotkali się u nas członkowie Komisji Historycznoliterackej PAN Oddział w Katowicach, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ oraz Zakładu Teorii i Historii INoKiSI UŚ, a w przyszłym roku konferencji naukowych będzie znacznie więcej.
Innym ważnym wydarzeniem było włączenie się Centrum w Metropolitalne Święto Rodziny i zorganizowanie warsztatów plastycznych „Pozdrowienia od aniołów” oraz promującego rodzinę zastępczą spotkania „Na rodzinną nutę”. Warto jeszcze wspomnieć, że we wnętrzach pałacu oraz w plenerze miały miejsce cykliczne warsztaty fotograficzne Fotozakupów.pl.
Mnogość i ranga tych wydarzeń sprawiły, że wiele o nas mówiono i pisano w telewizji, radiu oraz prasie. Gościliśmy m.in. ekipę TVP Katowice, która przy okazji promocji wystawy „Warstwy mroku” przygotowała specjalny materiał o Centrum Kultury Śląskiej, pokazany później w TVP Wrocław, promowała nas TVP Kultura. Pisał o nas Dziennik Zachodni i Gazeta Wyborcza, pojawialiśmy się w Radiu Katowice i Radiu Piekary. Rezultatem tego jest wysoka frekwencja na naszych koncertach i wernisażach, aczkolwiek na niektóre z nich z konieczności wprowadziliśmy bilety. Niestety, stworzenie atrakcyjnej propozycji pociąga za sobą pewne koszta, a nie chcielibyśmy z tego powodu rezygnować z ambitnej oferty. Naszym marzeniem jest jednak, aby częściej pojawiali się u nas młodzi ludzie i dlatego rozważamy różne projekty mogące przyciągnąć młode pokolenie.

Realizacja ambitnego programu nie byłaby jednak możliwa bez życzliwości i pomocy finansowej naszych sponsorów, którzy nie tylko docenili wysoki poziom artystyczny wystaw i koncertów, ale także uznali Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim za markę godną wsparcia. Niektórzy z nich robią to zresztą nie pierwszy raz. W tym miejscu pragniemy za to serdecznie podziękować:
– panu Eugeniuszowi Orłowskiemu z firmy O&S Computer Soft
– panu Waldemarowi Kitali z Drukarni SERIX-BIS
– panu Zygmuntowi Trąbie z INTERGAZU
– państwu Annie i Zbigniewowi Urbańskim z firmy BRUK ŚLĄSKI
– panu Radosławowi Ledzie z firmy „L&L”
oraz następującym instytucjom:
Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, Przymierze Śląskie, Pałac w Rybnej, ZS CKR w Nakle Śląskim, Hotel „Opera” w Tarnowskich Górach, Pizzeria-Restauracja „Pod Bocianem” w Chorzowie, Ogród Śląski w Świerklańcu, Bi-Med w Tarnowskich Górach

Dziękujemy przede wszystkim artystom, którzy zgodzili się wystąpić na koncertach lub wernisażach.

Wyrażam głęboką nadzieję, że przyszły rok będzie nie mniej efektowny, a może nawet ciekawszy z racji nowych, przede wszystkim muzycznych punktów programu. W chwili obecnej mamy już ramowy plan imprez, ale jest on nieustannie wzbogacany o nowe projekty, ponieważ do Centrum co rusz zgłaszają się nowi artyści i nowe instytucje, nawiązujemy nowe, bardzo owocne w pomysły przyjaźnie i kontakty. Ufamy głęboko, że CKŚ z wolna może pretendować do miejsca w gronie jednej z chlub Powiatu Tarnogórskiego.

Życzymy Państwu pomyślności w Nowym Roku oraz udanej realizacji wszelkich planów, a Centrum – abyśmy na koniec jego pierwszej pięciolatki mogli mierzyć siły na zamiary, a nie zamiary podług sił.
Do Siego Roku!

Dyrektor Stanisław Zając

Fot. Jacek Grysko