Aktualności

To był rok!

31 grudnia 2014

To był dobry rok dla Centrum Kultury Śląskiej. Dzięki temu, że pałac został już uprzednio wyposażony w podstawowe akcesoria niezbędne do funkcjonowania CKŚ, można było skoncentrować się na realizacji działań kulturalno-edukacyjnych. Jedne z nich były kontynuacją, inne zaś zainaugurowały imprezy, które – jeśli pozwolą na to finanse – na stałe wejdą do repertuaru CKŚ.
Do tych pierwszych należy druga edycja wystawy/kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej”. Wielkie otwarcie wystawy 10 października stało się jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń 2014 r. W czasie tego niezapomnianego wieczoru wystąpił Chór Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” oraz duet Mirosław Muzykant (fortepian) i Steve Kindler – światowej klasy muzyk grający na 9-strunowych skrzypcach.
Do tych drugich przedsięwzięć należy z pewnością inauguracja cyklu imprez pod hasłem „Szlachecki weekend”, w czasie którego odbył się pierwszy rajd rowerowy. Ten pomysł, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem, wejdzie – w co głęboko wierzymy – już na stałe do naszego repertuaru. Kto wie, może tradycją stanie się także realizacja wideoklipu z kolędą w wykonaniu pracowników Centrum? (Jako szczęśliwi już posiadacze własnego instrumentu klawiszowego, mamy ku temu niezłe warunki!)
2014 r. był niezwykle bogaty w imprezy – wernisaże, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” oraz opowieści lokalne w ramach wspólnego projektu CKŚ i Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.
Wernisaży odbyło się aż 16, wszystkie starannie przygotowane, z towarzyszącymi im koncertami. Po raz pierwszy wystawili swe dzieła profesorowie: Jan Szmatloch z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (można określić jego wystawę mianem wydarzenia inaugurującego coroczne prezentacje w Pałacu prac kolejnych reprezentantów ASP) oraz Werner Lubos z Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Ogromnym powodzeniem cieszyła się wystawa zegarów Franciszka Wieganda.
Przy różnych okazjach gościli u nas m.in. Danuta Huebner, Jerzy Buzek, Danuta Grechuta, Jacek Moskwa, Józef Skrzek, Bogdan Mizerski, Ewa Uryga, Grzegorz Kapołka z zespołem, Kaya Mirecka-Ploss oraz bohaterowie portretów „Twórcy Kultury Śląskiej”: Barbara Ptak, Henryk Waniek, Anna Szostak, Magdalena Piekorz czy Wojciech Kuczok.
Rok 2014 był także rokiem nawiązania kontaktów z przedstawicielami nakielskiej linii rodu Henckel von Donnersmarck. W styczniu Centrum otrzymało bardzo miły i pełen uznania list hrabiego Andrzeja, który został zaproszony do odwiedzenia Pałacu w Nakle Śląskim – nastąpi to w maju 2015 roku. We wrześniu natomiast niespodziewaną wizytę złożył opat Gregor OCist, hrabia Henckel von Donnersmarck, bratanek hrabiego Łazarza V, którego bardzo pozytywnie zaskoczył obecny stan pałacu i to, co się w nim dzieje. Opat Gregor obiecał wrócić tu wiosną z hrabią Andrzejem.
Podsumowując, można powiedzieć, że rok 2014 był czasem budowania dobrej marki Centrum Kultury Śląskiej i realizacji coraz ambitniejszych celów i zadań. Czasami nawet wykraczających poza wciąż skromne możliwości budżetowe instytucji. Co może cieszyć i dobrze wróżyć na przyszłość, to pozyskanie sympatii i uznania osób oraz instytucji, które wyraziły chęć finansowego wspierania CKŚ. A będą to gesty w 2015 r. wyjątkowo Pałacowi potrzebne.

31 grudnia 2014