Konferencja

W Centrum o arystokracji

9 maja 2017

8 maja 2017 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się konferencja naukowa „Świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich”, zorganizowana wspólnie przez Centrum oraz Komisję Historii Śląska.
Konferencję rozpoczął dyrektor Stanisław Zając, który zanim opowiedział o arystokratycznych gościach w Centrum Kultury Śląskiej, przedstawił historyczne aspekty programu działalności Centrum jako próbę nadania tej instytucji własnego charakteru.. Dr Zdzisław Janeczek przybliżył społeczno-patriotyczną i wojskową działalność rodu Potockich herbu Pilawa, dr hab. Zygmunt Woźniczka przedstawił wybrane aspekty zniszczenia polskiej arystokracji w latach 1939-1945, mgr Antoni Wilgusiewicz – magnackie rezydencje Potockich i Dzieduszyckich we Lwowie, a na zakończenie dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki przekazał garść refleksji o minionej świetności rezydencji Henckel von Donnersmarcków. Gościem honorowym konferencji był prof. Mieczysław Chorąży onkolog, odznaczony niedawno przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.

Zdjęcia: Magdalena Zaton