Wernisaż

Wieczór z Szibielokiem

15 maja 2014

W czwartkowe popołudnie 15 maja 2014 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbył się wernisaż wystawy „Nakło Śląskie – nasza mała ojczyzna”, prezentującej grafiki Alfreda Szibieloka, pedagoga, społecznika oraz postaci niezwykle zasłużonej dla Nakła Śląskiego (był w latach 1973 – 85 dyrektorem tutejszej szkoły podstawowej, działał w harcerstwie). Wśród gości znalazła się żona działacza, pani Stanisława Szibielok.
Koncepcja tej wystawy zrodziła się we wrześniu, w czasie I Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, gdy okazało się, że trzy prace Szibieloka wzbudziły spore zainteresowanie. W pałacu w Nakle Śląskim pokazano linoryty, exlibrisy oraz bangosy (szkolne pieniądze) wraz z urządzeniem do ich produkcji. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga oraz Rada Sołecka Nakła Śląskiego. Gościny linorytom Szibieloka udzieliło Centrum Kultury Śląskiej, które sięgając po sztukę wyższego rzędu (jak obecna wystawa prac prof. Jana Szmatlocha), pochyla się także z szacunkiem nad dziełami amatorów oraz inicjatywami lokalnej społeczności, będącej dla Pałacu w Nakle Śląskim ważnym punktem odniesienia.
Wernisaż został pięknie rozpoczęty znakomitym występem chóru Jutrzenka, który zaśpiewał dla bardzo licznie przybyłych nakielszczan ze… schodów (co zabrzmiało zresztą pod względem akustyki bardzo dobrze). Część bardziej oficjalna odbyła się już na piętrze, a po niej miłośnicy ziemi nakielskiej zostali uraczeni kołoczem i pajdą chleba ze smalcem, serwowanymi przez panie w strojach regionalnych. Takie to już śląskie tradycje, które mieszkańcy Nakła Śląskiego pieczołowicie podtrzymują.
Wystawa będzie prezentowana do 25 maja 2014 r.