WIOSENNE ASPiracje

Centrum Kultury Śląskiej stawia sobie za cel promowanie twórczości artystów o różnych stopniach profesjonalizmu, w tym także zasłużonych artystów plastyków związanych z katowicką Akademią Sztuk Pięknych – zarówno jej wykładowców jak i osób przez nią rekomendowanych. Temu celowi służy cykl kwietniowych wystaw noszących łatwo czytelną nazwę: „Wiosenne ASPiracje”.

Inicjatywa spotkała się z przychylnością wykładowców ASP , dzięki czemu od 2014 r. w Centrum odbyło się siedem wystawy z tego cyklu.